Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina pomůže sasovskému centru, které pečuje o autistické klienty, s výpadkem očekávaných plateb

Sto tisíc korun pošle Kraj Vysočina ještě před koncem letošního roku Integračnímu centru Sasov na dofinancování mzdových nákladů pracovníků denního stacionáře. Centrum se stará o 36 klientů se závažným postižením poruch autistického spektra a jejich rodiny a musí najít zdroje na úhradu zhruba třímilionových nákladů souvisejících s provozem, zhruba 80 % z nich tvoří osobní náklady. „Poté, co centrum přišlo o část očekávaných dotací, dostalo se do nezáviděníhodné patové situace, obrátilo se na nás s žádostí o navýšení krajské dotace. Vzhledem k potřebě zajištění této služby pro spádovou oblast Jihlavy i pro Kraj Vysočina jsme na navýšení kývli,“ popisuje situaci náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk s tím, že poskytovatel služby musí do budoucna přijmout taková opatření, aby k podobné situaci nedocházelo.
 

 
 

Kraj Vysočina se na financování Integračního centra Sasov letos podílel částkou 2,219 miliónu korun. V rámci nastavených pravidel musí organizace zařazené do sítě sociálních služeb hledat 25 % krytí nákladů z jiných zdrojů – od měst, organizací, z jiných dotačních titulů. Sasovské centrum vzniklo v roce 2004 a bylo prvním neziskovým subjektem v regionu, které se zaměřilo na pomoc osobám se závažným   postižením poruch autistického spektra. V současné době klientům s touto diagnózou nabízí už tři registrované sociální služby včetně terapeutické intervence.


Poznámka: 

Péče o autisty je nyní zajišťována ve většině denních stacionářů a centrech denních služeb v kraji (celkem 27), starají se o ně služby rané péče působící v našem kraji a také krajem zřízené příspěvkové organizace Domov Kamélie Křižanov a Domov Jeřabina Pelhřimov. Integrační centrum se však problematikou zabývá komplexně pro všechny věkové kategorie, specializuje se na tuto problematiku a poskytuje poradenství rodinám i metodickou podporu ostatním poskytovatelům.


  • Petr Švanda, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 18.12.2019 / 18.12.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze