Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Horní Dubenky - Historie obce, domů a rodů a jiné zajímavosti

 

 
 

Autor: Daniela Syrovátková a kolektiv

Tisk: Tiskárna PROTISK, s.r.o.

Vydala: Obec Horní Dubenky

ISBN 978-80-7232-518-4


Publikace je souborem informací o Horních Dubénkách, které se týkají historie obce od prvních zmínek až po současnost. Věnuje se historii jednotlivých domů a rodů, popisuje přímou linii rodu na daných usedlostech a nastiňuje příbuzenské vztahy v obci. Připomíná sklářské rody a další významné osobnosti spjaté s obcí. Nezapomíná na památky a jiné zajímavosti v obci a nejbližším okolí. Součástí je i kapitola o Janštejně, která čerpá především z knihy Antonína Koppa (Skláři Koppové a sklárna Janštýn).


Obsah: Slovo úvodem - Od historie po současnost - Charakteristika obce - Domy podle čísel popisných (ČP) - Čp. 1-50 - Čp. 51-100, Čp. 100-184 - Stručná historie osady Janštejn a sklárny v Janštejně - Ostatní stavby v obci - Sklářské rody a medailonky významných osobností - Tvorba místních občanů - Památky a jiné zajímavosti v Horních Dubenkách a v nejbližším okolí - Historie a současné mapy - Rejstříky (přehledové tabulky) - Historie obce v datech - Prameny a literatura - Zkratky a vysvětlivky - Seznam čísel popisných - Staré popisky místních řemeslníků - Sumarizace v AJ.


Horní Dubenky

 
Zodpovídá: Bc. Iva Strnadová, DiS.
Vytvořeno / změněno: 25.11.2019 / 25.11.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Noviny Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze