Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina chce pilotním projektem efektivně propojit poskytování sociálních a zdravotních služeb obyvatelům kraje

Kraj Vysočina chce pilotním projektem efektivně propojit poskytování sociálních a zdravotních služeb obyvatelům kraje
Kraj Vysočina za podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí a s využitím dat shromažďovaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky připravuje pilotní projekt, který na území jednoho regionu koncepčně a vzájemně provázaně pomůže nastavit poskytování sociálních a zdravotních služeb obyvatelům kraje. Podle diagnóz, nebo potřebné pomoci správně nasměruje k čerpání odpovídající sociální a zdravotní péče. Nezvykle odvážné ambice kraje zaujaly i Světovou zdravotnickou organizaci, jejíž expertní poradkyně pro sociální a zdravotní služby, paní Francesca Avolio, strávila celodenní pracovní program na Vysočině.
 

 
 

„Prolnout zdravotní a sociální služby tak, aby byl systém funkční a splňoval představy klientů i poskytovatelů se v České republice za posledních dvacet let nepodařilo. Proto jsme s týmem odborníků přímo z terénu nalezli řešení, které bychom chtěli odzkoušet v našich zřizovaných organizacích a následně výsledek sdílet formou dobré praxe. Nabídka konzultace a předání zkušeností ze zahraničí přímo prostřednictvím Světové zdravotnické organizace přišla v pravou chvílí a nyní budeme diskutovat detaily možné spolupráce,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. V tuto chvíli je tedy Kraj Vysočina jediným krajem, který se takto široce zabývá problematikou péče o klienta se sociálními i zdravotními potřebami.


Kromě vstupního seznámení s pilotním projektem Francesca Avolio společně se zástupkyní Ministerstva zdravotnictví ČR Ditou Protopopovou v doprovodu hejtmana kraje Jiřího Běhounka, jeho náměstků Pavla Fraňka a Vladimíra Novotného navštívila stanici paliativní péče jihlavské nemocnice, Domov Ždírec a Alzheimer poradnu Kraje Vysočina i specializované zařízení kraje pro osoby s huntingtonovou chorobou v Proseči u Pošné. 


Až 80 % nemocných lidí umírá v současné době v nemocnicích, přitom průzkumy uvádějí, že stejné číslo demonstruje i touhu lidí umírat v domácím prostředí mezi svými blízkými. Z dostupných dat ÚZIS ČR vyplývá, že v posledním roce života nemocných tráví lidé hospitalizací 23–30 dnů na akutním lůžku, což se zbytečně podepisuje na kvalitě jejich života, a v budoucnu by včasné a lepší nasměrování mohlo nabídnout kombinované služby zdravotního a sociálního pomezí v podobě rozvinuté ambulantní domácí péče. Správný mix zdravotních a sociálních služeb by měl odbourat dlouhodobé obrovsky nákladné a nežádoucí pobyty v ústavní péči, pobyty na LDN, předejít tolik kritizovanému obchodu s nemocí, a s tím souvisí i prostupnost psychiatrické a rehabilitační péče. Podle hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka by v budoucnu mohly ve všech krajských nemocnicích na Vysočině fungovat tzv. zdravotně-sociální týmy složené ze sociálních pracovníků i klinických psychologů a lékařů, tým by posoudil stav pacienta a doporučil pouze ty služby, které odpovídají jeho diagnóze a potřebám.  


who

who

who

who

  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 20.11.2019 / 20.11.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze