Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Konference Dotační příležitosti pro obce na rok 2020

Kraj Vysočina ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Centrem pro regionální rozvoj ČR a Státním fondem životního prostředí ČR uspořádal ve středu 6. 11. 2019 konferenci, která se zaměřila na aktuální možnosti financování rozvojových projektů zejména měst a obcí. Konference byla určena zástupcům obcí, od nejmenších až po statutární město Jihlavu, dále pak mikroregionům a místním akčním skupinám na Vysočině. „Cílem konference bylo přiblížit starostům a dalším významným regionálním partnerům, v jakých programech a výzvách budou moci v příštím roce čerpat prostředky na své rozvojové potřeby,“ uvedl Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.
 

 
 

Na konferenci přijala pozvání zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj ČR a seznámila starosty s připravovanými národními dotačními programy na rok 2020. Podporu chce ministerstvo směřovat především do obnovy a rozvoje venkova, rozvoje bydlení, revitalizace území a rozvoje cestovního ruchu, dále pak bude možné z národních dotací financovat i územně plánovací činnost obcí či odstraňování bariér v budovách obcí. S ohledem na velký převis žádostí, podaných v loňském roce do programu Podpora rozvoje regionů 2019+, letos ministerstvo počítá i s využitím projektů ze zásobníku. Týká se to zejména projektů na místní komunikace a rozvoj veřejných prostranství v obcích.


Zástupci Státního fondu životního prostředí pohovořili o otevřených výzvách v rámci Národního programu Životní prostředí, které obcím pomohou řešit jejich aktuální potřeby  související s problematikou dlouhodobého sucha a zásobování vodou, a představili nový informační systém na sběr a administraci projektových žádostí.


V rámci programu konference zazněly rovněž aktuální informace ke 3. vlně tzv. kotlíkových dotací, jež byla v Kraji Vysočina spuštěna v říjnu letošního roku, a k čerpání v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, který již na Vysočině od roku 2014 podpořil více než 700 projektů v oblastech zejména dopravy, školství, sociálních služeb či zdravotnictví.


"Národní dotační programy v gesci ministerstev patří k důležitým zdrojům finanční podpory, především pro menší obce, a přispívají významným způsobem k obnově a rozvoji venkovského prostoru na Vysočině. Jsem proto velmi rád za hojnou účast a věřím, že seminář všem zúčastněným přinesl praktické a užitečné informace o dostupných možnostech financování,“ doplnil Pavel Pacal.


Konference Dotační příležitosti pro obce na rok 2020 byla připravena s podporou Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina a zúčastnilo se jí 125 starostů, zástupců místních akčních skupin a mikroregionů působících na Vysočině.  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 7.11.2019 / 7.11.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze