Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro podnikatele

Mobilní verze webu

Nejen v povodí Želivky je zajištění čistění odpadních vod v obcích náročné

Kraj Vysočina svolal pracovní jednání s vybranými obcemi z povodí vodárenské nádrže Švihov, na kterém byla diskutována problematika čištění odpadních vod v těchto obcích. Jednání se uskutečnilo v pátek 25. října 2019 a to jako jedna z aktivit pracovní skupiny „Želivka – vodárenská nádrž Švihov“. Pozvány byly obce, které mají svými vypouštěnými odpadními vodami významný vliv na kvalitu vody ve vodárenské nádrži Švihov. Jsou to obce s větším počtem obyvatel bez zajištěného přiměřeného čištění odpadních vod, obce situované v blízkosti vodárenské nádrže Švihov nebo obce s potřebou intenzifikace stávající čistírny odpadních vod.
 

 
 

„Přítomné zástupce obcí jsme seznámili s právními předpisy v oblasti odvádění a čištění odpadních vod a s možnostmi dotací na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod,“ uvedl Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí. Stavba nové splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod je ale pro obce finančně velmi náročná a to i v případě získání dotace. Proto byly na jednání diskutovány i alternativní možnosti zajištění odvádění a čištění odpadních vod. Jedná se třeba o využití přírodních způsobů čištění odpadních vod kořenovými čistírnami nebo tzv. decentralizované řešení domovními čistírnami odpadních vod. Tyto možnosti je však třeba posuzovat u každé obce individuálně a projednat je nejdříve se správcem povodí a významných vodních toků státním podnikem Povodí Vltavy. „Obcím jsme doporučili nejdříve si nechat zpracovat studii, která bude obsahovat porovnání investičních a provozních nákladů možných variant odvádění a čištění odpadních vod,“ dodal Martin Hyský.  • Radek Zvolánek, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 31.10.2019 / 31.10.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze