Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Přeshraniční projekty s Rakouskem se úspěšně realizují také v Kraji Vysočina. Aktuálně bylo schváleno šest z nich

Přeshraniční projekty s Rakouskem se úspěšně realizují také v Kraji Vysočina. Aktuálně bylo schváleno šest z nich
Na začátku tohoto týdne se konal ve Velkých Pavlovicích na jižní Moravě 8. Monitorovací výbor programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, kde byly projednávány další přeshraniční projekty předložené v tomto programu. Celkem bylo schváleno 11 projektů, z toho u šesti z nich bude do realizace zapojena organizace z Kraje Vysočina. „Můžeme se těšit na projekty v oblasti podpory a ochrany přírodního dědictví, konkrétně mokřadů a rašelinišť, další projekty se dotýkají například tématu cirkulární ekonomiky, spolupráce výzkumných institucí, nebo spolupráce a síťování vysokých, středních i základních škol,“ uvedl na místě náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.
 

 
 

Mezi úspěšnými žadateli z kraje, kteří se budou v následujících letech podílet na přeshraničních aktivitách se svými rakouskými partnery, jsou například vědeckovýzkumná instituce Centrum excelence Telč, krajské organizace Vysočina Education a Vysočina Tourism, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Muzeum Vysočiny Jihlava, město Telč, mikroregion Telčsko, nebo Energetická agentura Vysočiny a Svazek obcí pro komunální služby Třebíč. 


Další výzva programu pro podávání projektových žádostí končí 3. dubna 2020. Projektové záměry je potřeba v dostatečném předstihu konzultovat s příslušnými regionálními subjekty jednotlivých partnerů projektu. Kontakty na konzultační místa regionálních subjektů spolu s potřebnými informacemi o programu naleznete na www.at-cz.eu/cz/kontakty/regionalni-subjekty.


Přeshraniční projekty s Rakouskem se úspěšně realizují také v Kraji Vysočina. Aktuálně bylo schváleno šest z nich

  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 25.10.2019 / 25.10.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze