Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zalesňování běží naplno

Podzimní období zalesňování holin po těžbě je tady a vlastníci lesa si jsou toho vědomi. Pokud je to možné, pustili se do práce a osazují paseky, aby sazenice do mrazu stihly zakořenit a v dobré kondici přečkaly zimu. Podzimní termín zalesňování je vhodný zejména pro listnáče – např. buky, duby, lípy, javory, třešně. Práce se zalesněním je dost a zalesnit bukem či dubem hektarovou paseku znamená vysázet cca 10 000 sazenic.
 

 
 

„Právě na téma zalesňování kalamitních holin Kraj Vysočina připravil krátký instruktážní film s názvem Obnova lesa. Spot je reakcí na mnohé dotazy, kterými jsme doslova zavaleni a mohl by ulehčit práci i odborným lesním hospodářům, na které se obracejí vlastníci lesa. Je přístupný na www.kr-vysocina.cz a bude ke shlédnutí i jinde, např. v krajských nemocnicích, tak jako první spot o kůrovci a postupu jeho vyhledávání a následném hubení,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Martin Hyský. Kromě výše uvedených spotů doporučujeme vlastníkům lesů, aby sledovali také webové stránky ministerstva zemědělství, které připravuje nový dotační titul a aktualizaci mapy rajonizace. Je vhodné sledovat i webové stránky odborných organizací, a to např. Českou zemědělskou univerzitu v Praze, Mendelovu univerzitu v Brně, výzkumné ústavy nebo i webové stránky soukromých odborných osob (www.chcemezivelesy.cz), které chtějí pomoci vlastníkům lesů během kůrovcové kalamity, ale vždy je potřeba daný postup vlastníka lesa předem prokonzultovat  s odborným lesním hospodářem, který řešené území zná nejlépe.

 

  •  Jiří Bartoš, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 264, e-mail: bartos.j@kr-vysocina.cz

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 21.10.2019 / 21.10.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze