Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kotlíkové dotace

Mobilní verze webu

Zahájení příjmu žádostí do 3. kola kotlíkových dotací

Ve středu 23. října 2019 od 7:00 bude zahájen příjem žádostí o Kotlíkovou dotaci pro žadatele – vlastníky nemovitostí na území Kraje Vysočina. Pravidla pro poskytování těchto dotací jsou k dispozici v sekci Pravidla dotačního titulu. Podatelna Krajského úřadu Kraje Vysočina pro osobní příjem těchto žádostí (POUZE PODÁNÍ) bude pro tento den zřízena v budově B Krajského úřadu Kraje Vysočina na adrese Žižkova 57, Jihlava, v přízemí (viz mapka). Běžná podatelna krajského úřadu tento den listinné žádosti o kotlíkové dotace NEPŘIJÍMÁ. Na nádvoří areálu Krajského úřadu budou žadatelé vpuštěni přes vchod z ulice Ke Skalce nejdříve v 6 hodin ráno, do budovy Krajského úřadu pak pár minut před 7 hodinou. V den podávání žádostí nebude možné jednotlivé předkládané dokumenty konzultovat.
 

 
 

Vjezd vozidly do areálu Krajského úřadu nebude (z kapacitních důvodů) žadatelům umožněn! 

Obálku s sebou!
Pro hladký průběh příjmu žádostí doporučujeme žadatelům, aby přinášeli obálky s žádostí a požadovanými přílohami zalepené, s vyplněným adresním polem v podobě: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava a označené nápisem „Výměna kotle“, NEOTVÍRAT! 
Na obálku je dále vhodné uvést jméno a adresu žadatele. Přijatá obálka bude při příjmu označena identifikátorem a podacím razítkem, ke kterému bude připsán čas podání. Takto označená obálka bude žadateli okopírována a tato kopie bude sloužit jako doklad o přijetí žádosti, proto je vhodné pořízenou kopii pro případ potřeby uschovat.

mapa


Dne 3. září 2019 byla vyhlášena Pravidla Rady Kraje pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech. Příjem žádostí bude zahájen 23. října 2019 v 7:00 hodin. Přesné znění těchto Pravidel včetně dovysvětlující metodiky naleznete v sekci Pravidla dotačního titulu. Formulář žádosti a další potřebné přílohy a návody jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení. V případě dotazů se neváhejte obrátit na linku 564 602 888 nebo na e-mail kotliky@kr-vysocina.cz.

 
Zodpovídá: Bc. Martin Čáp
Vytvořeno / změněno: 10.10.2019 / 10.10.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Kotlíkové dotace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze