Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Pokračování Čisté Vysočiny – zaměřeno na řidiče

Pokračování Čisté Vysočiny – zaměřeno na řidiče
V návaznosti na pravidelný dubnový úklid podél komunikací a krajskou informační kampaň k akci Čistá Vysočina, připravil Kraj Vysočina a Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., další konkrétní aktivity na podporu omezení odhazování odpadů mimo místa k tomu určená. „Pilotní projekt je zaměřen na řidiče. Při kontrolách kamiónů na krajských silnicích do konce roku rozdáme řidičům 600 speciálních sad pro odložení a především vytřídění „jejich cestovního“ odpadu. Pro řidiče osobních automobilů je pak připraveno 6 000 parkovacích hodin ve tvaru kontejneru na tříděný odpad s informacemi o smyslu a důležitosti správného třídění odpadů“, informuje krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský. „Chceme tak udržet Vysočinu čistou a podpořit úsilí tisíců dobrovolníků, kteří se o čistotu podél komunikací zasloužili.“
 

 
 

Originální parkovací hodiny dostanou řidiči především na akcích pro veřejnost spolupořádaných krajem, minulý týden v rámci akcí Čisté mobility byla v okresních městech rozdána první tisícovka. Z  akcí pro odbornou veřejnost to budou exkurze a konference pro školní koordinátory ekologické výchovy k problematice změn klimatu a semináře pro starosty.

 

„S krajským úřadem  jsme připravili sady pro řidiče kamiónů, které obsahují barevné sáčky pro tříděný plastový odpad a také pro ostatní směsný odpad.  K tomu řidiči obdrží český i cizojazyčný letáček s informacemi o správném třídění odpadů a také o tom, co se z vytříděných odpadů dále vyrábí. Součástí sady je i utěrka na brýle, přičemž každá je vyrobena z jedné vytříděné PET lahve. Vše je vloženo do tašky, která je vyrobena z 80 % z recyklovaného materiálu a opakovaně použitelná,“ podrobně popsal obsah sady Josef Mojžíš ze společnosti EKO-KOM, a.s. „Péče o přírodní bohatství, včetně třídění odpadů, není lidem na Vysočině lhostejná. V loňském roce vytřídil každý obyvatel Kraje Vysočina více než 76 kilogramů papíru, plastů, skla, kovů, a nápojových kartonů. Odpočítáme-li vytříděné kovy, pak to bylo téměř 54 kilogramů. To je o 5 kilogramů více, než je průměr ČR.  Kraj Vysočina tak obhájil v pomyslném hodnocení krajů loňské stříbro. Zároveň má Vysočina nejhustší sběrnou kontejnerovou síť v rámci všech krajů ČR,“ doplnil Josef Mojžíš.

 

Má to smysl. Třiďte svůj odpad správně!

 

Kontakt:

Eva Navrátilová                                                       Josef Mojžíš

Krajský úřad Kraje Vysočina                                     EKO-KOM, a.s.

Odbor životního prostředí a zemědělství                  Oddělení komunikace a marketingu

Tel.: 564 602 522                                                      Tel. 724 344 188

E-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz                       E-mail: mojzis@ekokom.cz


ekokom

třídění

třídění

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 25.9.2019 / 25.9.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze