Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Sídlo Kraje Vysočina hostilo 4. ročník regionální konference Společenská odpovědnost organizací

Sídlo Kraje Vysočina hostilo 4. ročník regionální konference Společenská odpovědnost organizací
Ve čtvrtek 12. září se osmdesátka odborníků sešla v kongresovém sále Kraje Vysočina k výměně zkušeností z oblasti společenské odpovědnosti organizací. „Být společensky odpovědnou firmou je v zájmu podniku samotného – odpovědné chování zvyšuje produktivitu práce a loajalitu zaměstnanců a přináší podniku dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu. Předpokladem úspěchu je však systematický přístup, kdy odpovědné chování navazuje na obchodní strategii, hodnoty a poslání podniku. Jde o to, volit takové aktivity, které odpovídají charakteru podniku a očekávání zainteresovaných osob,“ řekl ve svém příspěvku ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec a doplnil, že praxe také ukazuje, že aktivity spojované se Společenskou odpovědností firem nejsou účinné bez osobního etického přesvědčení vedení i zaměstnanců.
 

 
 

Zdravice k účastníkům pronesli zástupci partnerů, Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, Vysočiny Education a KOUS Vysočina.

Svá speciální poselství přednesli významní zástupci vítězných organizací Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2018. Program byl věnován jednotlivým konceptům souvisejícím s uplatňováním společenské odpovědnosti v oblasti regionální, sociální a ekonomické odpovědnosti a odpovědnosti k životnímu prostředí, přírodním zdrojům. Zařazeny byly příspěvky předních odborníků z praxe na dané téma. Účastníci byli seznámeni se zásadami pro další ročníky soutěže a praktickými radami pro účast v Ceně hejtmana za společenskou odpovědnost Kraje Vysočina, kterou kraj realizuje už od roku 2014. Konferenci ukončil ředitel krajského úřadu Zdeněk Kadlec a seznámil s harmonogramem aktivit CSR (společenská odpovědnost firem) kraje na následující období.


Harmonogram V. ročníku Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost 2020:termín

vyhlášení

listopad 2019

uzávěrka přihlášek

31. ledna 2020

hodnocení

do I. poloviny března 2020

slavnostní vyhlášení

20. dubna 2020


Termín V. ročníku konference Společenská odpovědnost organizací 17. 9. 2020


CSR

CSR

CSR

CSRCSR

  • Ivana Hanáková Kosourová, oddělení řízení lidských zdrojů
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz


 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 13.9.2019 / 13.9.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze