Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina rozšíří nabídku sdílených činností, které zajišťuje pro příspěvkové organizace

Kraj Vysočina plánovaně rozšiřuje portfolio sdílených činností pro vybrané krajské příspěvkové organizace. Problematiku systémového přístupu k řízení příspěvkových organizací řeší Rada Kraje Vysočina postupnými kroky již od roku 2011.
 

 
 

„Koncem září vyhodnotí úřad spolu s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina pilotní projekt, jehož výstup nám pomůže rozhodnout se o dalším směřování. K nyní nabízené podpoře v projektovém řízení, administraci společných nákupů, zadávání a administraci veřejných zakázek nebo poradenství v oblasti GDPR by už brzy mělo přibýt například i zavedení elektronické finanční kontroly, vedení mzdového účetnictví, nebo podpora evidence a správy nemovitého majetku,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec. Podle něho by mělo jít převážně o servis pro nejmenší příspěvkové organizace, které nemají širší vlastní administrativní aparát a často musejí tyto činnosti řešit méně vhodným způsobem. Řešení povede k dílčím úsporám a hlavně pak ke zvýšení kvality a sjednocení výkonu takových činností.

 

Aktuální krajská Strategie pro korporátní řízení je pravidelně vyhodnocována a vedení Kraje Vysočina na základě zjištěných skutečností uvažuje o zavedení dalších opatření ke zlepšení řízení a kontroly organizací. Významnou úlohu v této strategii hraje – kromě zřizovatelských a servisních organizací – příspěvková organizace Projektová kancelář Kraje Vysočina. Podle Evy Janouškové, ředitelky sekce ekonomiky a podpory Krajského úřadu Kraje Vysočina strategie také reaguje na krajské projekty v ICT technologiích, na výstupy z provedených kontrol i na potřeby zefektivnit procesy právě sdílením činností.  


Kraj Kraje Vysočina nabízí svým příspěvkovým organizacím dosažitelné nástroje, které pomohou předcházet možným rizikům porušení právního řádu nebo eliminovat nehospodárné nakládání se svěřenými penězi. Prověřují se vhodné softwarové nástroje, které jsou ideální pro většinu především malých organizací, které by dostatečně zajistily elektronickou řídící kontrolu. „V praxi to znamená, že nabídneme našim organizacím software, ve kterých mohou vést svou agendu, nabídneme jim konzultace, metodiku, provedeme analýzu předpisů i stávajícího stavu v dané oblasti, nabídneme doporučení ke zlepšení i návod, jak software implementovat,“ vyjmenovává Eva Janoušková s tím, že tyto sdílené činnosti poskytované centrálně zejména zlepší efektivitu a nabídnou adekvátní metodickou, informační, procesní i softwarovou podporu. U některých činností a organizací pak půjde dokonce o jejich přímý výkon Projektovou kanceláří Kraje Vysočina dodavatelskou formou.


  • Jitka Svatošová, oddělení tiskové
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 27.8.2019 / 27.8.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze