Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Krajská výprava na celosvětový summit škol P-TECH Planet

Ve čtvrtek se vrátila z New Yorku krajská výprava z prvního celosvětového setkání realizátorů vzdělávacího programu Cesty k technologím (P-TECH). Unikátní středoškolský vzdělávací program rozvíjí od roku 2009 společnost IBM a v roce 2011 byl zahájen na první škole v Brooklynu. Program se od té doby rozšířil do 200 škol v Severní a Jižní Americe, Asie a Evropy. V roce 2019 se do programu zapojili také partneři z Kraje Vysočina jako jediní z České republiky společně s dalšími čtyřmi evropskými zeměmi. „V Kraji Vysočina již řadu let realizujeme nadstandardní aktivity na podporu technického vzdělávání. Toho si všimli čeští představitelé P-TECH a nabídli nám spolupráci,“ vysvětluje začátky Jana Fialová, krajská radní pro školství, mládež a sport.
 

 
 

Hlavním cílem setkání více než stovky účastníků ze šestnácti zemí byla výměna zkušeností. První část konference byla věnována novým trendům ve vzdělávání v návaznosti na technologické a sociální změny. Zástupci IBM dále připomněli historii a principy programu:

1.           Spolupráce střední školy + vysoké školy + zaměstnavatelé

2.           Integrované kurikulum (prakticky zaměřená výuka rozšířená o VŠ prvky)

3.           Integrované pracovní zkušenosti (mentoring, stáže)

4.           Otevřený vstup pro žáky

5.           Bezplatnost pro žáky

6.           Zaměření na budoucí pracovní uplatnění včetně schopnosti dlouhodobě se vzdělávat

Významnou část jednání zaujímaly workshopy a diskusní kluby k dílčím tématům, např. jak implementovat program do kurikula střední školy, role mentorů z firem pro profesní orientaci studentů, příprava učitelů k naplňování záměrů programu. Jednání se účastnila rovněž skupina učitelů ze tří krajských středních škol a vysokoškolský pedagog, aby získali přímé zkušenosti z praxe zahraničních P-TECH škol. „My jsme se na summit jeli především učit. Přesto mě potěšilo, že jak základní principy, tak vlastní obsah a metody programu odpovídají tomu, co se snažíme dlouhodobě podporovat – aktivizující a více činnostně orientované metody, rozvoj osobnosti a měkkých dovedností, spolupráce se zaměstnavateli“, komentuje Kamil Ubr, vedoucí krajského odboru školství.


Účastníci:

Jana Valentová, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava

Eva Havlátová, Střední průmyslová škola Třebíč

Jan Havel, Gymnázium Žďár nad Sázavou

Antonín Přibyl, Vysoká škola polytechnická Jihlava

Kamil Ubr, Kraj Vysočina

Štěpánka Thérová, MŠMT

Kristina Kosatíková, IBM


P-TECHP-TECHP-TECH

  • Více informací Kamil Ubr, odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Kraje Vysočina, e-mail: ubr.k@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 26.8.2019 / 26.8.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze