Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina úspěšně pokračuje v naplňování požadavků dle normy ISO 50001:2018

K naplnění cílů vlastní energetické politiky se Kraj Vysočina rozhodl zavést na svém majetku systém managementu hospodaření energií dle normy ISO 50001:2018, který by se měl stát efektivním nástrojem ke zlepšování celkové energetické hospodárnosti krajského majetku. Přípravě na certifikaci předchází dlouhodobý proces zpracování potřebných podkladů, zavedení energetické politiky či zdokonalování systému managementu hospodaření energií. „Kraj Vysočina už úspěšně splnil předběžnou certifikaci systému managementu hospodaření energií dle normy ISO 50001:2018. Čeká nás i nadále zlepšování systému managementu, abychom splnili všechny požadavky pro konečnou certifikaci“ sdělil k probíhajícímu procesu certifikace náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla.
 

 
 

Auditor bude muset mimo jiné potvrdit, že dokumentace systému managementu prokazuje shodu s požadavky systémové normy a poskytuje adekvátní strukturu na podporu realizace a udržování systému managementu, že organizace prokázala efektivní implementaci svého systému managementu nebo zda organizace prokázala zavedení a sledování vhodných klíčových výkonnostních cílů a cílových hodnot a monitorování pokroku při jejich dosahování.

 

Rada Kraje Vysočina už dříve schválila energetickou politiku kraje včetně akčního plánu na rok 2019. Mezi konkrétní kroky obsažené v akčním plánu patří například pasportizace budov, zavedení sledování spotřeby vody, identifikace budov vhodných k realizaci úspor zateplením obvodového pláště nebo analýza spotřeby energie na osvětlení. „U každého opatření v současné době probíhá pilotní ověření na budovách přímo ve správě kraje, a následně pak také na budovách ve správě příspěvkových organizací,“ doplnil náměstek Kukla.  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 31.7.2019 / 31.7.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2018 > Listopad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze