Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Aktivity projektu Učíme se ze života pro život běží naplno i v letošním roce

Nejnovější aktivity projektu, který Kraj Vysočina realizuje od února loňského roku a který je zaměřen na podporu vzdělávání na základních a středních školách, se bezprostředně týkají aktivních učitelek a učitelů z každé z 64 škol. Pedagogové ze základních škol se na tak zvané letní škole, což je ojedinělá tři dny trvající projektová aktivita, sešli už počátkem června. Učitelé středních škol absolvovali stejnou akci na konci června. Cílem projektu Učíme se ze života pro život je vytvořit ve školách aktivizující učební klima nezbytné pro rozvoj kompetencí žáků na 2. stupni základních škol a na středních školách v regionu. Do tohoto projektu s rozpočtem téměř 83 milionů korun je zapojeno ve formě finančního partnerství 31 základních škol, 33 středních škol a Projektová kancelář Kraje Vysočina.
 

 
 

První den letních škol byl věnován využití operačního systému Windows v běžné práci učitele a také softwaru Corinth, který obsahuje vizuální knihovnu výukových interaktivních 3D modelů. S těmi lze pracovat nejen v samotné aplikaci, ale je možné je přenášet do prezentací nebo jiných dokumentů.  V dalším workshopu si učitelky a učitelé mohli vyzkoušet jednoduchý nástroj na stříhání videa nebo mikropočítač pro výuku programování.

 

Druhý den byl věnován rovněž praktickým workshopům a to v oblasti použití měřících sad ve výuce přírodovědných předmětů (Vernier, Pasco), používání softwaru pro tvorbu 3D modelů a nácvik zvládání mimořádných situací ve školách. Zbývající čas byl věnován detailnímu představení projektových aktivit s důrazem na plány na nejbližší budoucnost, zpětné vazbě učitelek a učitelů na projektové aktivity, ale i na letní školu a používání metodických nástrojů ve výuce. Realizační tým projektu obdržel od účastníků vesměs pozitivní vazbu, ze zapsaných hodnocení vybíráme: „Šlo o velmi přínosnou a dobře zorganizovanou akci, byli jsme příjemně překvapeni vysokou profesionalitou a nadšením lektorů“; „Děkujeme za příjemně strávené tři dny. Odnesli jsme si spoustu nových informací a hlavně povzbuzení pro další práci. Náplň workshopů byla inspirativní a organizace fungovala skvěle – to vše umocněno krásným prostředím“.

 

Opravdu krásné prostředí pro obě letní školy poskytlo Univerzitní centrum Telč, ve kterém probíhaly aktivity projektu, včetně ubytování a stravování. Ve svém volném čase si účastníci prohlédli toto centrum, umístěné v bývalé jezuitské koleji a rádi se zúčastnili komentované prohlídky historického jádra Telče.

 

Projekt Implementace Krajského akčního plánu Učíme se ze života pro život je v počtu finančních partnerů naprosto ojedinělým, stejně tak na rozdíl od ostatních krajů unikátním způsobem podporuje rovněž žáky na 2. stupni základních škol. Realizace projektu skončí 31. 12. 2020 a jeho financování je zajištěno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu Kraje Vysočina.

 

opvvv

  • Jana Hadravová, odbor školství, mládeže a sportu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 1.7.2019 / 1.7.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze