Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Životní prostředí Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

veřejná vyhláška

Oznámení o zpřístupnění podkladů vydaných pro účely navazujícího řízení a jejich rozeslání účastníkům řízení k vyjádření, ve věci vydání změny povolení k provozu zdrojů „Výroba nábytkových hran“ a „Aplikace polimeru“ společnosti HRANIPEX a.s.
 

 
 
Oznámení
o zahájení řízení ve věci vydání rozhodnutí k povolení provozu stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a zveřejnění informací dle § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“)
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.
Společnost HRANIPEX a.s., Jaroslavy Rýznerové 97, 396 01 Komorovice, IČO: 260 17 997, podala dne 19. 6. 2019 žádost o vydání změny povolení provozu zdrojů znečišťování ovzduší – „Výroba nábytkových hran“ a „Aplikace Primeru“ dle § 13 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší provozovaných v místě sídla společnosti HRANIPEX a.s., Jaroslavy Rýznerové 97, 396 01 Komorovice. Žádost byla dne 19. 6. 2019 doručena na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) a zaevidována pod č.j. KUJI 48267/2019.
 
Zodpovídá: Ing. Milan Křížek
Vytvořeno / změněno: 26.6.2019 / 26.6.2019 | Úřední deska od-do: 26.6.2019-29.7.2019
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Ochrana ovzduší > Informace o vedených řízeních

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze