Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

V Kraji Vysočina se konalo přeshraniční setkání Pracovní skupiny Kultura

V závěru minulého týdne se v Kraji Vysočina uskutečnilo setkání Pracovní skupiny Kultura, jedné ze 13 skupin ustanovených v rámci Dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihočeský, Jihomoravský a Krajem Vysočina. Místem setkání byl Zámek Žďár nad Sázavou. Pracovní skupinu Kultura tvoří vedoucí zaměstnanci odborů kultury a památkové péče krajských úřadů výše uvedených krajů a pracovníci pověření agendou přeshraničních vztahů za oblast kultury.
 

 
 

Setkání se účastnila také Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů. „Spolupráce se sousedními regiony je pro nás důležitá a jsme rádi, že vedle řady bilaterálních projektů se daří realizovat i velké společné kulturní projekty, které přináší do regionů nové impulsy, podporují rozvojové aktivity, vytvářejí platformu pro odborníky a jsou významné pro cestovní ruch,“ uvedla Jana Fischerová ve svém úvodním slovu. Oficiální část programu byla věnována zhodnocení spolupráce v uplynulém roce, novým společným tématům, a zejména pak nejbližším aktivitám a výstupům ze stěžejních  aktuálně probíhajících přeshraničních projektů v této oblasti podpořených z Programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika AT-CZ 2014-2020, kterými jsou projekt I-CULT: Mezinárodní kulturní spolupráce a Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ. V závěru jednání si účastníci měli možnost prohlédnout areál žďárského zámku a jeho Muzeum nové generace.


I-CULT: Mezinárodní kulturní spolupráce

Leader projektu: Jihočeský kraj

Projektový partner: Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace; Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace; Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace; Museumsmanagement Niederösterreich; Donau-Universität Krems; MAMUZ; Stadtgemeinde Retz

Délka trvání projektu: 10/2017 – 12/2020

Společným cílem projektu je zvýšení zájmu o kulturní dědictví prezentované v příhraničních paměťových institucích, zejména muzeích a galeriích, a to formou propojení jejich nabídky a vytváření společných prezentačních projektů. Stěžejními oblastmi jsou:

Archeologie – Stavby, stavění a život ve středověku

Etnografie – Život a zvyky v příhraničí

Sklářství – Sklářství v příhraničním regionu

Příběh hranice

 

Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ

Leader projektu: Kraj Vysočina

Projektový partner: Jihočeské folklorní sdružení, z. s.; Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace; Volkskultur Niederösterreich GmbH; Marktgemeinde Gutau; Verein Färbermuseum Gutau

Délka trvání projektu: 6/2018 – 5/2021

Společným cílem projektu je zvýšení zájmu o nehmotné kulturní dědictví příhraničních regionů Vysočiny, jižních Čech, Dolního a Horního Rakouska a využití jeho potenciálu pro rozšíření a zatraktivnění nabídky kulturního a zážitkového cestovního ruchu v příhraničí.

 

Více o projektech na www.at-cz.eu/cz.  • Lenka Novotná, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 12.6.2019 / 12.6.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie > Propagace IT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze