Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Jana Fischerová - náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Týden udržitelnosti v Kraji Vysočina

Týden udržitelnosti v Kraji Vysočina
Už po páté se Česká republika připojí k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje. Jde o celoevropskou iniciativu podporovanou Evropskou sítí udržitelného rozvoje s cílem zviditelňovat projekty a aktivity propagující udržitelný rozvoj a jeho principy. Od 30. května do 5. června se Evropský týden udržitelného rozvoje představí v podobě konferencí, výstav, trhů, filmových promítání, komunitních akcí, prezentací udržitelných podniků, vzdělávacích projektů a dalších aktivit po celém území ČR, potažmo Evropy.
 

 
 

V rámci příprav na tuto evropskou iniciativu uspořádal Zdravý Kraj Vysočina v posledním květnovém týdnu seminář na téma změna klimatu. Účastníci si kladli otázky: Co je udržitelný rozvoj? Jaké jsou příčiny změny klimatu? Jaký má změna klimatu dopad na naše okolí a co s tím každý z nás může dělat?


„Zdravý Kraj Vysočina pořádá v Evropském týdnu udržitelného rozvoje také semináře pro střední školy v okresních městech na téma udržitelné mobility jako jednu z aktivit projektu Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina. Těší nás, že samotná města v kraji nabízejí množství rozmanitých akcí, které se zabývají udržitelným rozvojem a jeho cíli,“ uvedl Martin Hyský, politik Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21. Například v Jihlavě se 4. 6. koná vyhlášení výsledků soutěže „Do práce na kole“ a 31. května se bude konat v rámci Světového dne bez tabáku akce Cesta za čistým vzduchem, která podporuje zdravý život bez kouření. Stejně tak se ve stejný termín připojí ke Světovému dni bez tabáku Zdravé město Třebíč společným výstupem obyvatel na městskou věž.


Více informací o Evropském týdnu udržitelného rozvoje a pozvánky na jednotlivé akce naleznete na www.tydenudrzitelnosti.cz. Zájemci zde mohou svou aktivitu zaregistrovat a zpropagovat. Základním kritériem je, že téma akce musí souviset s trvale udržitelným rozvojem a zároveň musí vycházet ze 17 cílů udržitelného rozvoje, které přijalo OSN na své konferenci v New Yorku a které by měly zajistit budoucnost pro naši planetu.


logo

logo

logo

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 30.5.2019 / 30.5.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Jana Fischerová - náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze