Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Rodinný a sociální portál

Mobilní verze webu

Pečovat a žít doma je normální - 8. 4. 2019

Pečujete doma o blízkou osobu? Uvažujete o tom, že budete o někoho pečovat? Víte, kam se můžete obrátit s radou o pomoc? Znáte sociální a zdravotní služby ve svém okolí, které vám mohou péči ulehčit? Odpovědi na tyto a řadu další otázek dostali všichni zájemci, kteří v pondělí 8. 4. přišli na Krajský úřad Kraje Vysočina. Zde se pod záštitou 1. náměstka hejtmana Kraje Vysočina Pavla Fraňka konalo setkání neformálních pečujících Kraje Vysočina.
 

 
 

Čtyřicítka účastníků se nejdříve seznámila s projektem Podpora neformálních pečujících, v rámci kterého byla vytvořena příručka pro ty, kteří pečují doma o blízkého člověka. Mgr. Dagmar Solnářová, zástupce Fondu dalšího vzdělávání Praha příručku s názvem „Jak na péči“ nejen představila, ale všichni účastníci setkání jí na místě obdrželi a mohli se s ní podrobně seznámit.

V další části setkání seznámil Mgr. Martin Jelínek, referent odboru sociálních služeb KrÚ návštěvníky s tím, jaké možnosti mají v Kraji Vysočina, kam se obrátit o pomoc a hlavně na co se připravit v průběhu péče. Ředitelka Integrovaného centra sociálních služeb Jihlava Ing. Mgr. Alena Řehořová, MBA představila konkrétní sociální služby, které poskytují služby v Jihlavě a přilehlém okolí. Mgr. Marcela Rýpalová, vedoucí Alzheimer poradny Vysočina potom přehledně shrnula další rady a možnosti pomoci péče o osoby s nejrozsáhlejší civilizačních chorobou.

Závěr setkání velmi laskavě a moudře shrnul ThMgr. Milan Klapetek, který se zamýšlel nad významem péče o své blízké v domácím prostředí a vyzdvihl každou snahu při vytváření chrámu lidskosti. Tento chrám staví každý, kdo se domácí péči věnuje a často stačí vlídné slovo, empatické naslouchání a blízká přítomnost s nemocným.

Celé setkání se dá shrnout do malého desatera pro neformální pečující, které vyplynulo z podnětného setkání všech přítomných:

Desatero neformálních pečujících

  1. Přijměte změnu ve svém životě v souvislosti s péčí o blízkého člověka

  2. Akceptujte možnosti nemocného a příznaků jeho nemoci

  3. Orientujte se v síti sociálních služeb, které vám mohou pomáhat

  4. Využívejte síť sociálních služeb ve vašem okolí

  5. Požádejte o radu odborníka, který vám pomůže s rozvržením péče

  6. Zapojte do péče další členy rodiny a blízké

  7. Naučte se odpočívat a naplňovat své vlastní potřeby

  8. Zajímejte se o dění kolem sebe a udržujte si přirozené kontakty s okolím

  9. Připravte se na situaci, kdy budete muset ukončit péči o blízkou osobu

  10. Nezapomeňte: kvalita života nemocného je přímo závislá na kvalitě života pečující osoby.

 
Zodpovídá: Jakub Kumpa
Vytvořeno / změněno: 29.5.2019 / 29.5.2019
Informace jsou aktuální

 

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál > Konference, přednášky > 2017

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze