Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Dvoudenní veletrh muzeí České republiky v Třebíči

Dvoudenní veletrh muzeí České republiky v Třebíči
Muzeum Vysočiny Třebíč hostilo ve dnech 22. a 23. května své kolegy z ostatních muzeí z celé České republiky. Konal se zde již 24. veletrh muzeí ČR. „Smyslem veletrhu je setkání a výměna informací, myšlenek a vlastních zkušeností muzejních pracovníků napříč obory jejich specializací. Pro letošek bylo jako téma zvoleno Muzeum a region. A proto do programu byla zařazena i tematická exkurze do nedalekých Hrotovic, ve kterých v loňském roce otevřeli nové regionální Muzeum Hrotovicka,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová.
 

 
 

Třebíčské muzeum je tradičním pořadatelem. Letos si však ke spolupráci přizvalo ekocentrum Chaloupky o.p.s. V rámci přednáškových bloků zazněly různorodé avšak tematicky laděné příspěvky, a to například Zprostředkování regionálních i obecných témat dětským návštěvníků; Rozvoj regionálně orientovaných programů v Muzeu Českého krasu; Přeshraniční výstava „Ze života porcelánového šálku“. K možnostem financování muzejních aktivit v rámci přeshraniční spolupráce.; Jihočeská schwarzenberská tradice ve sbírkách Národního zemědělského muzea; Doprovodné akce posilují vztah veřejnosti k regionu na příkladu TMB nebo Muzeum Hrotovicka – příběhy z regionu. Na poslední zmiňovaný příspěvek navázala exkurze do nově otevřeného Muzea Hrotovicka, která byla zakončena společenským setkáním. I na něm se probíralo letošní téma, neboť zejména u menších muzeí vlastivědného charakteru je vazba k regionu důležitým předpokladem. Každý region má určité přírodní, historické i společenské specifika a na muzeu je, jakou formou je předloží svým návštěvníkům, aby toto regionální muzeum bylo jedinečné a pro své návštěvníky atraktivní.

 

Druhý veletržní den nevšedně odstartovala vycházka po Třebíči za poznáním místní architektury, přírody a židovské čtvrti. Na ni navázal závěrečný blok těchto přednášek: Regionálně zaměřené exkurze a bohatá publikační činnost jako zásadní příspěvek k poznávání regionu na příkladu Muzea Středních Brd, Škola a muzeum, jak vypadají plány škol, jak se jim trefit do výuky, jaké využívat metody v různých ročnících, Dům přírody Pálava v Dolních Věstonicích a Regionální učebnice – jak na ně, co je to region, co všechno jde učit regionálně. Po přednáškách byl i prostor na dotazy a závěrečnou diskuzi, ze které bylo patrné, že letošní téma bylo dobře zvoleno. Spokojení účastníci plní nových dojmů se v odpoledních hodinách rozjeli zpět domů.


muzeum

muzeum

muzeum

muzeum

  • Jana Komínová,  odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 24.5.2019 / 24.5.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies