Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Rada pro inovace Kraje Vysočina

Rada pro inovace Kraje Vysočina
Ve středu 22. května se uskutečnilo zasedání Rady pro inovace Kraje Vysočina, společného vrcholného orgánu veřejné správy, akademické sféry, vědecko-výzkumného a podnikatelského sektoru pro naplňování Regionální inovační strategie Kraje Vysočina.
 

 
 

Rada pro inovace Kraje Vysočina ("RAPI") zastřešuje a sdružuje klíčové regionální partnery v oblasti rozvoje výzkumu, vývoje a inovací na Vysočině, kterými jsou především Vysoká škola polytechnická Jihlava, Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, Centrum Telč při Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR či zástupci významných inovačních firem v regionu. Úkolem této platformy je především nastavování vhodných směrů, nástrojů a projektů k podpoře vědy, výzkumu a inovací na území Vysočiny.


Na svém středečním zasedání se RAPI zabývala aktuálními záležitostmi spojenými s rozvojem inovačního prostředí na Vysočině a naplňováním krajské regionální inovační strategie. Představeny zde byly současné nejvýznamnější činnosti Vysoké školy polytechnické Jihlava na poli základního, aplikovaného i smluvního výzkumu či informace o nově vzniklém regionálním zastoupení Technologické agentury ČR, která připravuje a realizuje programy na podporu spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem. Prostor byl věnován rovněž probíhajícímu projektu Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina zaměřenému na rozvoj sítě asistenčních center pro zájemce o problematiku Průmyslu 4.0, a v neposlední řadě též výstupům celorepublikového mapování inovační kapacity regionů, na němž se podílejí všechny kraje ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR.


"Inovace jsou v současné době chápány jako jeden z klíčových předpokladů pro rozvoj konkurenceschopnosti regionů a jejich vyvážený hospodářský růst," vysvětluje předseda RAPI, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Pavel Pacal. "Úlohu platformy RAPI a úzkou spolupráci s našimi klíčovými partnery proto vnímám jako nezastupitelnou nejen z pohledu současných rozvojových činností v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, ale též do budoucna, kdy bude z úrovně EU vnímána jako základní podmínka pro čerpání evropských dotací do této oblasti," uzavřel Pavel Pacal.

 

  • Iveta Fryšová,  odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 24.5.2019 / 24.5.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze