Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Projekt ILTAE ve Finsku: Jak probíhá badatelsky orientovaná výuka ve vzorovém vzdělávacím systému

Kraj Vysočina je realizátorem a lídrem mezinárodního projektu nazvaného Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (ILTAE) a společně s ním je do projektu zapojeno dalších sedm partnerů. Na vysočinské straně je to krajská příspěvková organizace Vysočina Education, z Francie jde o LYCEE HUGUES LIBERGIER, Lycée Polyvalent Stéphane Hessel a Rectorat de l'académie de Reims a partnerský region Grand Est je zapojený jako asociovaný partner. Z Finska je partnerem TAMPEREEN KAUPUNKI, zastřešující instituce nad středními školami, a z Rakouska Amt der Niederösterreichischen Landesregierung. Zástupci všech těchto institucí se v minulém týdnu v rámci projektu ILTAE zúčastnili další stáže, která tentokrát zamířila do finského Tampere.
 

 
 

„Finsko již téměř dvě desetiletí dosahuje nejlepších výsledků v mezinárodním hodnocení žáků, a proto všechny účastníky zajímala především specifika finského vzdělávacího systému, ale v návaznosti na cíl projektu i aplikace moderních výukových metod, mezi které lze badatelsky orientovanou výuku zařadit. Finsko přistupuje ke vzdělávání celostně, snaží se nastavit kvalitní podmínky pro každého žáka, ale ve srovnání s Českem daleko dříve přesouvá odpovědnost za vzdělávání právě na žáky. Základem je mnohem větší možnost volby zaměření předmětů než u nás. Podporuje mladé lidi k rozvoji, ať už jde o talentované nebo hendikepované. Ve školách najdeme kromě špičkového vybavení téměř dokonalý pedagogický sbor. Získat místo na pedagogické fakultě či ve škole se podaří jen těm nejlepším a učitelské povolání patří nejen k těm nejlukrativnějším, ale také společensky nejuznávanějším,“ říká ke stáži Jana Hadravová, vedoucí krajského oddělení rozvoje vzdělávání a koordinátorka projektu ILTAE, a zároveň dodává, že ve školách panuje zvláštní pohoda, žáci vypadají nejen ve výuce, ale i o přestávkách spokojeně a klidně. Školy mezi sebou nesoupeří, spíše byly vidět konkrétní výsledky spolupráce základní školy, střední školy a univerzity.“

 

Účastníci projektové výpravy, mezi kterými byli mimo jiné učitelé přírodních věd, ředitelé gymnázií a zástupci zřizovatele, navštívili celkem pět vzdělávacích institucí, z toho v tzv. Clasu (Classical High School of Tampere - střední škola se zaměřením na výuku přírodních věd) probíhala převaha všech aktivit, ať už šlo o prezentaci finského vzdělávacího systému, prezentaci spolupráce Clasu a univerzity v Tampere, představení nového systému státních maturit, včetně praktické ukázky úloh z nich. V Tredu (Tampere Vocational College – školy zaměřené na odborné školství včetně celoživotního vzdělávání) účastníci navštívili hodiny mikrobiologie, vyzkoušeli si práci v grafickém programu pro 3D modelování a seznámili se s 3D tiskem. Dozvěděli se také více o systému závěrečných zkoušek a možnosti doplnit ji na této škole o zkoušku maturitní. Odpolední návštěva centra LUMATE – centra pro vědu a výzkum, podporované z prostředků univerzity a města Tampere, přinesla účastníkům další osobní zkušenost se vzdělávacím programem, v rámci něhož si mohli sami vyrobit svítící krabičku. Programy jsou dostupné i veřejnosti a průvodci aktivit v tomto centru jsou studenti – budoucí učitelé.

 

Návštěva hodin zeměpisu, biologie, fyziky a chemie umožnila účastníkům projektu nejen sledovat metody výuky, ale umožnila i konverzaci se žáky nebo učiteli, kteří přímo na místě podrobně vysvětlili celou řadu postřehů a poznatků o fungování finského školství. Závěrečná prezentace studentských projektů na různá témata potvrdila, že už ve škole lze studenty naučit kritickému myšlení, výzkumným metodám, různým postupům a psaní vědeckých zpráv tak, aby je to bavilo. „To, co se během těchto dílčích projektů studenti naučili a odprezentovali prostřednictvím velkých tištěných plakátů, určitě jen tak nezapomenou. Závěrečná prezentace byla o přípravě budoucích učitelů, představitelka fakulty vzdělávání z Univerzity Helsinky představila celou řadu zajímavostí, mimo jiné i průměrnou úspěšnost uchazečů o učitelské povolání ve výši 9 %,“ doplnil Kamil Ubr, vedoucí krajského odboru školství, mládeže a sportu.

 

Pracovní cesta umožnila účastníkům stáže poznat, jak funguje vzdělávání v oblasti přírodních věd ve Finsku a detailněji se seznámit s jinými postupy výuky. Zbývající program přispěl k získání nových interkulturních a odborných zkušeností a znalostí účastníků stáže, včetně prohloubení jejich jazykových kompetencí. Návštěva byla rovněž inspirací pro další projekty přímé spolupráce mezi školami, například v možnosti studia středoškoláků z Vysočiny v městě Tampere.

 

Projekt s názvem Inquiry-based Learning and Teaching Across  Europe (Badatelsky orientovaná výuka v Evropě)  navazuje na předchozí úspěšnou spolupráci na projektech financovaných z programů Comenius Regio a programu Erasmus+, do kterých byly zapojeny partnerské regiony z Francie, Finska a Dolního Rakouska.

 

Projekt je financován z programu Erasmus+, klíčové aktivity KA 2 - Strategická partnerství v oblasti vzdělávání.

logo Erasmus


 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 23.5.2019 / 23.5.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2019 > Květen

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze