Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vysočina rozděluje prvních 7,5 miliónu korun do lesů na opatření proti kůrovci

kůrovec
Jen měsíc trvala vysočinskému krajskému úřadu administrace prvních 106 žádostí na opatření v rámci dotačního programu Hospodaření v lesích. Materiál musí ještě schválit na svém květnovém jednání krajské zastupitelstvo. Zbylých více než 400 žádostí bude vyřízeno nejpozději do konce června. Jak bylo avizováno hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem, budou mimořádně v rámci tohoto dotačního titulu uspokojeni všichni žadatelé, kteří splní jeho podmínky. Kraj za tímto účelem uvolní z Fondu strategických rezerv dalších 30 miliónů korun. „Jde o plnění slibu, který jsme dali majitelům lesů. I Kraj Vysočina cítí potřebu pomoci majitelům a hospodářům v boji s následky kůrovcové kalamity,“ uvedl Jiří Běhounek.
 

 
 

V rámci prvního kola dotačního titulu Hospodaření v lesích 2019 bylo během března zasláno 546 žádostí za více než 30 miliónů korun. Vzhledem k zájmu o tyto peníze a s ohledem na charakter prací, které čekají majitele lesů na podzim, je vedení Kraje Vysočina připraveno zopakovat vyhlášení dotačního titulu s obdobnými podmínkami ještě jednou na podzim letošního roku. Opět využije peníze, které „na kůrovce“ vyčlenilo ve Fondu strategických rezerv.


„V roce 2014 bylo v celé České republice nahodile vytěženo 4,5 miliónu kubíků dřeva. To samé množství muselo být jen v Kraji Vysočina vytěženo loni. Letos pouze odhadujeme, že se může těžba až zdvojnásobit, v případě dobrého počasí i ztrojnásobit, protože je napadena již polovina Kraje Vysočina,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek pro speciální přílohu Hospodaření populárně, která vychází v rámci dubnového čísla novin Kraj Vysočina.


Foto: Zasažený lesní porost v okolí budoucího obchvatu II/602 Velký Beranov.

kůrovec

  • Eva Horná, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 30.4.2019 / 30.4.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze