Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Obnova rybníka na území Evropsky významné lokality V Kopaninách

V Kopaninách
Záchranu populace kuňky obecné řešil projekt obnovy vodní nádrže na území Evropsky významné lokality (EVL) V Kopaninách, který Kraj Vysočina realizoval s podporou v rámci Operačního programu Životní prostředí.
 

 
 

Na rybníce V Kopaninách (okres Telč) došlo k zatěsnění hráze a bezpečnostního přelivu a byl odstraněn splach ornice s cílem zajištění příznivého stavu předmětu ochrany EVL V Kopaninách, kterým je právě kuňka obecná (Bombina bombina), jejíž populace vlivem špatného stavu lokality v posledních letech silně poklesla.


„Opravená a extenzivně využívaná vodní nádrž se stala kvalitním útočištěm populace tohoto ohroženého druhu a lze očekávat její postupný nárůst. Realizací projektu byla posílena nejenom ochrana a obnova biologické rozmanitosti, ale i retenční a krajinotvorná funkce chráněného území“, dodává Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.


publicitaV Kopaninách

  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 30.4.2019 / 30.4.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Ředitel Krajského úřadu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze