Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kotlíkové dotace

Mobilní verze webu

Upozornění na nutnost znehodnocení starého kotle

Z důvodu množících se potíží s prokazováním znehodnocení starého kotle si dovolujeme opětovně upozornit na povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace. Konkrétně se jedná o povinnost prokázat fotodokumentací, že původní kotel byl trvale znehodnocen, tzn. poškozen tak, že již není možné jej znovu zapojit do otopné soustavy a využívat jako zdroj tepla. Až po takovémto znehodnocení a důkladném vyfocení odevzdávejte starý kotel subjektu oprávněnému k nakládání s odpady, který Vám potvrdí doklad o likvidaci.
Fotodokumentaci znehodnocené kotle není možné nahradit žádným jiným dokladem!
 

 
 

Trvalé znehodnocení nelze prokazovat fotodokumentací jiného zdroje tepla ani v případě, že se jedná typově o stejný druh zařízení. Jakékoli předložení fotodokumentace znehodnocení jiného než původního zdroje tepla může být považováno za pokus o podvod a může být předáno k prošetření Policii České republiky.


Tato podmínka bude platit i v nadcházejícím 3. kole kotlíkových dotací!

 

Příklad možného znehodnocení starého kotle:

likvidace
 
Zodpovídá: Bc. Martin Čáp
Vytvořeno / změněno: 16.4.2019 / 16.4.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Kotlíkové dotace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze