Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Veletrhy mezinárodních příležitostí otvírají už druhým rokem středoškolákům cestu do zahraničí

Veletrhy mezinárodních příležitostí otvírají už druhým rokem středoškolákům cestu do zahraničí
Jak se zapojit do mezinárodních projektů? Jak se mohu zlepšit v cizím jazyce? Kam mohu odjet studovat do zahraničí? A teď nebo až na vysoké škole? Co obnáší být dobrovolníkem nebo se stát hostitelskou rodinou? Na tyto a mnoho dalších otázek se snažilo odpovědět na 15 neziskových organizací, které od listopadu 2018 do dubna 2019 navštívily pět největších krajských měst Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Jihlavu, Žďár nad Sázavou a Třebíč a předaly žákům informace o možnostech, jak se mohou zapojit do mezinárodního prostředí. Do letošního ročníku se zapojilo 16 krajských i soukromých škol, které vyslaly na veletrhy na 800 studentů 1. – 4. ročníků.
 

 
 

Nabídka prezentujících byla velmi pestrá. Kraj Vysočina prezentoval možnosti studia v partnerských regionech, např. program Rok ve Francii, a na to navazující systém stipendií. Studenty i pedagogy zaujal také program eTwinning, který nabízí školám a jejich pedagogům zařadit do běžné výuky nefinanční typ evropského projektu. O aktivity v německy hovořících regionech byl také velký zájem, a tak se studenti živě zapojovali do diskuse se zástupci projektu Do Německa na zkušenou a Do Rakouska na zkušenou. Evropský region Dunaj-Vltava představil studijní, pracovní i volnočasové možnosti v rámci tohoto regionu. O dobrovolnických workcampech, brigádách nebo jak se stát hostitelskou rodinou se studenti dozvěděli u organizací Inex-SDA – Sdružení dobrovolných aktivit, AFS a Tamjdem. Příjemným zpestřením byli dobrovolníci při Hodině H, kteří si se studenty anglicky povídali o dobrovolnictví a programech Erasmus+. Zástupci Eurocentra Jihlava a Europe Direct se zaměřili na možnosti čerpání financí z evropských fondů, různé proevropsky orientované soutěže a vše ohledně Evropské unie. O příležitostech pracovat v zahraničí se diskutovalo u zástupce Eures - Evropská síť pracovních míst a Centrum pro talentovanou mládež se prezentovalo s nabídkou on-line kurzů. Novinkou letošního ročníku bylo představení nového studijního programu FLEX, díky kterému mohou čeští studenti odjet studovat zdarma na střední školu do Ameriky.


Studenti, pedagogové i prezentující si veletrhy chválili a vítají je jako vhodnou formu propagace mezinárodních aktivit. Z reakcí bylo patrné, že o některých příležitostech dosud nevěděli a se zájmem se dotazovali na podrobnosti, s tím, že informace předají dále, např. prostřednictvím školních parlamentů nebo vyvěšením na školních nástěnkách. Ke studentům z celé Vysočiny se tak dostalo mnoho důležitých a potřebných informací, které mohou upotřebit nejen během studia na střední škole, ale také v navazujícím vysokoškolském studiu nebo ve svém volném čase.


Veletrhy organizoval Odbor školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina, Hodina H z Pelhřimova a Zdravý kraj Vysočina s přispěním jednotlivých Zdravých měst. V rámci České republiky je jedná o ojedinělý projekt, který má tuto formu a putuje po okresních městech přímo za studenty.


Foto: Veletrh mezinárodních příležitostí v Jihlavě

VMP

VMP

VMP

VMP

VMP


  • Jana Čermáková, odbor školství, mládeže a sportu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 16.4.2019 / 16.4.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Ředitel Krajského úřadu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze