Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Jana Fischerová - náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Opětovné použití nevyužívaných knih

Opětovné použití nevyužívaných knih
Společnost FCC Česká republika, s.r.o., Kraj Vysočina, Gymnázium Jihlava pokračují i v letošním roce ve společném projektu zaměřeném na opětovné použití knih. Studenti, učitelé a pracovníci Gymnázia Jihlava nasbírali do přistaveného velkoobjemového kontejneru 620 kusů knih a časopisů, které dále poslouží pro čtenáře v domovech seniorů a pro veřejnost po celém Kraji Vysočina.
 

 
 

Iniciátorem a organizátorem aktivit je společnost FCC Česká republika, s.r.o., zabývající se především nakládáním s odpady. „Myšlenka na záchranu knih opětovným použitím vznikla na třídicí lince na Hruškových dvorech. Ročně jí projde 7 500 tun papíru, ve kterém se nachází stále více knih ve velmi dobrém stavu. Nevyužívané knihy od studentů a vytříděné knihy z třídicí linky jsou od března 2018 shromažďovány v provozovně U Hlavního nádraží – Bedřichově. Ve spolupráci s odborem životního prostředí a zemědělství a odborem sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina jsme pro ně nalezli další využití. V domovech pro seniory, zřizovaných Krajem Vysočina, rozšíří nabídku knižních titulů. Po přečtení si je zapůjčí další domov, a tak zajistíme jejich opětovné použití pro velké množství čtenářů,“ doplnil Radek Kourek. Dalším zdrojem knih jsou tzv. knihobudky, které jsou umístěné na veřejných prostranstvích, a knihy jsou tak volně dostupné pro širokou veřejnost.

 

„Akci Re-use knih a časopisů pořádáme na Gymnáziu Jihlava potřetí, tentokrát pod názvem BŘEZEN – MĚSÍC ZACHRÁNĚNÉ KNIHY! Máme už i logo akce – nápis Re-use se symbolem otevřené knihy, značící její znovu-použití; autorkou loga je Jana Vojtěška Skálová, autorkou básně na plakátu je Zdeňka Rosendorf, obě naše studentky.

Tentokrát jsme nově umožnili našim žákům a zaměstnancům, aby si darované knihy a časopisy vzali pro sebe, pokud jim padnou do oka. Navázali jsme tím na staré, dobré a osvědčené burzy, kdy si lidé bezúplatně vyměňují použité věci. Napadlo nás to po minulé zkušenosti, kdy kolemjdoucí žáci a učitelé darované tituly prohlíželi v přepravních banánových krabicích, připravených u vchodu školy, a nesměle se nás ptali, zda by si některou knihu mohli vzít.  

Akce je prospěšná nejen domovům seniorů a životnímu prostředí, ale přímo i našim gymnazistům. Je to konkrétní příklad učení, jak věci používat opakovaně, jak jimi neplýtvat a jak se zamyslet nad hodnotou a trvanlivostí věcí, které každý z nás, tak snadno hromadíme a vyhazujeme,“ uvedla Linda Taláčková, koordinátorka EVVO na Gymnáziu Jihlava.

 

Aktivní účast obyvatel na předcházení vzniku odpadů přispívá k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 i legislativy v oblasti omezování skládkování.

 

  • Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 

Kontaktní osoba FCC ČR:

Ing. Radek Kourek, e-mail: Radek. Kourek@fcc-group.cz, tel.: 606 735 589

Firma FCC v České republice (do roku 2015 působící pod názvem .A.S.A.) byla založena v roce 1988 v Rakousku. Od roku 2006 je jejím majitelem španělská firma FCC. V relativně krátkém období se společnost stala jednou z nejvýznamnějších evropských firem, zabývajících se nakládáním s odpady a poskytováním komunálních služeb.


knihy

knihy

knihy

knihy

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 28.3.2019 / 28.3.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Jana Fischerová - náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze