Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Opětovné použití nevyužívaných knih

Opětovné použití nevyužívaných knih
Společnost FCC Česká republika, s.r.o., Kraj Vysočina, Gymnázium Jihlava pokračují i v letošním roce ve společném projektu zaměřeném na opětovné použití knih. Studenti, učitelé a pracovníci Gymnázia Jihlava nasbírali do přistaveného velkoobjemového kontejneru 620 kusů knih a časopisů, které dále poslouží pro čtenáře v domovech seniorů a pro veřejnost po celém Kraji Vysočina.
 

 
 

Iniciátorem a organizátorem aktivit je společnost FCC Česká republika, s.r.o., zabývající se především nakládáním s odpady. „Myšlenka na záchranu knih opětovným použitím vznikla na třídicí lince na Hruškových dvorech. Ročně jí projde 7 500 tun papíru, ve kterém se nachází stále více knih ve velmi dobrém stavu. Nevyužívané knihy od studentů a vytříděné knihy z třídicí linky jsou od března 2018 shromažďovány v provozovně U Hlavního nádraží – Bedřichově. Ve spolupráci s odborem životního prostředí a zemědělství a odborem sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina jsme pro ně nalezli další využití. V domovech pro seniory, zřizovaných Krajem Vysočina, rozšíří nabídku knižních titulů. Po přečtení si je zapůjčí další domov, a tak zajistíme jejich opětovné použití pro velké množství čtenářů,“ doplnil Radek Kourek. Dalším zdrojem knih jsou tzv. knihobudky, které jsou umístěné na veřejných prostranstvích, a knihy jsou tak volně dostupné pro širokou veřejnost.

 

„Akci Re-use knih a časopisů pořádáme na Gymnáziu Jihlava potřetí, tentokrát pod názvem BŘEZEN – MĚSÍC ZACHRÁNĚNÉ KNIHY! Máme už i logo akce – nápis Re-use se symbolem otevřené knihy, značící její znovu-použití; autorkou loga je Jana Vojtěška Skálová, autorkou básně na plakátu je Zdeňka Rosendorf, obě naše studentky.

Tentokrát jsme nově umožnili našim žákům a zaměstnancům, aby si darované knihy a časopisy vzali pro sebe, pokud jim padnou do oka. Navázali jsme tím na staré, dobré a osvědčené burzy, kdy si lidé bezúplatně vyměňují použité věci. Napadlo nás to po minulé zkušenosti, kdy kolemjdoucí žáci a učitelé darované tituly prohlíželi v přepravních banánových krabicích, připravených u vchodu školy, a nesměle se nás ptali, zda by si některou knihu mohli vzít.  

Akce je prospěšná nejen domovům seniorů a životnímu prostředí, ale přímo i našim gymnazistům. Je to konkrétní příklad učení, jak věci používat opakovaně, jak jimi neplýtvat a jak se zamyslet nad hodnotou a trvanlivostí věcí, které každý z nás, tak snadno hromadíme a vyhazujeme,“ uvedla Linda Taláčková, koordinátorka EVVO na Gymnáziu Jihlava.

 

Aktivní účast obyvatel na předcházení vzniku odpadů přispívá k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 i legislativy v oblasti omezování skládkování.

 

  • Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 

Kontaktní osoba FCC ČR:

Ing. Radek Kourek, e-mail: Radek. Kourek@fcc-group.cz, tel.: 606 735 589

Firma FCC v České republice (do roku 2015 působící pod názvem .A.S.A.) byla založena v roce 1988 v Rakousku. Od roku 2006 je jejím majitelem španělská firma FCC. V relativně krátkém období se společnost stala jednou z nejvýznamnějších evropských firem, zabývajících se nakládáním s odpady a poskytováním komunálních služeb.


knihy

knihy

knihy

knihy

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 28.3.2019 / 28.3.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze