Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Odborníci na péči o ohrožené děti se v Jihlavě sešli u kulatého stolu

Odborníci na péči o ohrožené děti se v Jihlavě sešli u kulatého stolu
V polovině března zasedli v Jihlavě ke společnému kulatému stolu odborníci z MPSV, Krajského úřadu Kraje Vysočina, orgánů sociálně-právní ochrany dětí při městských úřadech, dětských domovů, z neziskových organizací doprovázejících pěstouny a také pěstouni na přechodnou dobu. Cílem setkání bylo seznámit jednotlivé aktéry systému pomáhajícího ohroženým dětem s činností ostatních kolegů a definovat společná témata, s jejichž řešením se v praxi potýkají. Jako nejdůležitější požadavek ze strany zapojených subjektů vzešla potřeba sdílení příkladů dobré praxe z přípravy dětí vyrůstajících v pěstounské péči a dětských domovech na samostatný život a dále pak řešení otázky bydlení a zaměstnávání těchto mladých dospělých.
 

 
 

„Musíme si uvědomit, že mladí dospělí, kteří odcházejí z náhradních rodin a dětských domovů, si s sebou nesou velkou zátěž z minulosti a jsou významněji zatíženi rizikem selhání ve svém budoucím životě. Naší společnou snahou je tyto děti na vstup do dospělosti co nejlépe připravit a přechod jim usnadnit. Není nic smutnějšího, než když pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí začínají řešit s mladými rodiči tytéž problémy, které řešili s jejich rodiči předtím, než došlo k umístění dětí mimo jejich rodiny. Příprava mladých dospělých na vstup do samostatného života je také jedním z témat, které se snažíme zapracovat do žádosti o projekt financovaný z evropských sociálních fondů,“ doplňuje Marie Nápravníková, vedoucí oddělení sociální ochrany a prevence Krajského úřadu Kraje Vysočina. Na závěr setkání se účastníci shodli, že umístění dítěte mimo jeho vlastní rodinu by měla vždy předcházet intenzivní spolupráce s rodinou na zlepšení její situace. V případě, že dítě nemůže z různých závažných důvodů v rodině vyrůstat, je optimálním řešením vyhledání vhodné náhradní rodiny. Pro dlouhodobý nedostatek žadatelů o pěstounskou péči však tuto možnost nemají všechny děti.


pěstouni

  • Miluše Průšová, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 28.3.2019 / 28.3.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze