Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Zahraniční vztahy

Mobilní verze webu

Studijní stipendium pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech Kraje Vysočina

Obrázek
Kraj Vysočina poskytuje stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech. Cílem je podpořit a motivovat žáky středních škol k získávání zahraničních zkušeností ve svém oboru, rozšiřování jazykových kompetencí a seznámení se se způsobem vzdělávání v partnerských a spolupracujících regionech Kraje Vysočina.
 

 
 

Stipendium pro studium na zahraničních středních školách je určeno na podporu studia žáků středních škol ve školách v partnerských regionech po dobu jednoho školního roku (cca 10 měsíců). Stipendium je určeno na úhradu  nákladů spojených se studiem a je vypláceno až zpětně, tj. po absolvování studia na zahraniční střední škole.


Partnerským nebo spolupracujícím regionem Kraje Vysočina jsou:

  • Grand Est (Francie)

  • Spolková země Dolní Rakousko (Rakousko)

  • Pirkanmaa (Finsko)

  • Zakarpatská oblast Ukrajiny (Ukrajina)

  • Nitranský samosprávný kraj (Slovensko)

 

Žadatel o stipendium musí splňovat všechny následující podmínky:

  • má trvalý pobyt v Kraji Vysočina

  • je v době podání žádosti žákem nejvýše předposledního ročníku denního studia na některé ze středních škol se sídlem na území Kraje Vysočina (žadatelé z víceletých gymnázií musí mít dokončenu povinnou školní docházku)

  • je v době podání žádosti mladší 20 let


Přihlášky pro školní rok 2021/2022 je možné podávat od 1. května do 31. května 2021. Přihlášku je třeba podat na předepsaném formuláři, který lze stáhnout níže na této stránce. Kompletní znění pravidel pro poskytnutí stipendia naleznete také níže.

V případě zájmu o více informací k pravidlům a přihláškám kontaktujte Janu Čermákovou z odboru školství, mládeže a sportu (email: cermakova.j@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 939).


 
Zodpovídá: Bc. Jana Čermáková
Vytvořeno / změněno: 27.4.2021 / 28.4.2021 | Zveřejnit od: 28.4.2021 | Schváleno: 27.4.2021 | Účinnost od: 27.4.2021
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Zahraniční vztahy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies