Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

Setkání k tématu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v Kraji Vysočina

Setkání k tématu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v Kraji Vysočina
V tomto týdnu se v sídle kraje v Jihlavě uskutečnil Kulatý stůl k podpoře aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Cílem setkání bylo podpořit širší zapojení výzkumných institucí a firem v regionech do aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Akci zorganizovala Technologická agentura České republiky v rámci projektu Otevřený úřad pod záštitou Pavla Pacala, náměstka hejtmana pro regionální rozvoj a územní plánování.
 

 
 

Na úvod jednání byla představena Technologická agentura ČR jako celek a aktuální i budoucí programy podpory, které agentura administruje pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy. Představeny byly také nové praktické webové aplikace, kterými jsou vyhledávač projektů STARFOS a online prezentace informací TAČRvDATECH.


Z prezentovaných statistik jasně vyplývá, že ačkoliv je Kraj Vysočina v celorepublikovém srovnání z pohledu výdajů do vědy, výzkumu a inovací na zadních příčkách, z pohledu rychlosti růstu těchto výdajů patří mezi jeden z nejúspěšnějších krajů," shrnuje aktuální situaci v oblasti vědy, výzkumu a inovací Pavel Pacal.


Hlavními tématy následné moderované diskuze byly překážky spolupráce partnerů při realizaci společných projektů, zkušenosti s programy podpory administrovanými právě Technologickou agenturou ČR, náměty na nové programy a projekty, ale také například témata specifická pro Kraj Vysočina nebo cíle a vize budoucích projektů v oblasti vědy, výzkumu a inovací (dále jen VaVaI) v Kraji Vysočina v krátkodobé i střednědobé perspektivě. Účastníci vyzdvihli nadstandardní spolupráci hlavních hráčů v oblasti VaVaI, která není ve většině krajů obvyklá a také výrazná podpora kraje směrem k místním vědecko-výzkumným organizacím.


Případným zájemců o konzultaci či získání podpory z programů administrovaných Technologickou agenturou ČR je k dispozici zástupce regionální kanceláře v Kraji Vysočina Petr Kukla, tel.: 770 184 405, e-mail: petr.kukla@tacr.cz.

 


 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 22.3.2019 / 22.3.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze