Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Pacov Město pro život

 

 
 

Vydal: Město Pacov ve spolupráci s Městským muzeem Antonína Sovy v Pacově

Sběr dat: Romana Čechová, DiS., Mgr. Marie Tušilová

Fotografie: archiv Zdeňka Kliky, spolky, autoři textů

Redakce: Ing. Lukáš Vlček, Bc. Vlastimil Simota, Mgr. Marie Tušilová, Zdeněk Klika

Grafická úprava a sazba: Zdeněk Klika

ISBN 978-80-270-1664-8


Publikace popisuje město a jeho místní části a snaží se o zachování obrazu Pacovska budoucím generacím. Zároveň prezentuje činnost městem zřizovaných organizací a četných spolků, které ve městě působí.


Obsah:

Úvodní slovo - Z historie města Pacova - Z pacovských kronik - Pověsti z Pacova a okolí - Z Pacova do Pacova - Příjmení obyvatel města Pacova - Návštěvy prezidentů - Místní části - Socioekonomická a administrativní struktura regionu Pacovska - Podnikání a služby - Strategie rozvoje města Pacova a jeho místních částí - Organizace zřizované městem Pacov - Spolková činnost - Pravidelné kulturní a sportovní akce - Organizace s účastí města - Nejvýznamnější investiční akce - Partnerství - Seznam použité literatury - Resumé


Pacov město pro život

 
Zodpovídá: Bc. Iva Strnadová, DiS.
Vytvořeno / změněno: 21.3.2019 / 21.3.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Tiskoviny kraje > Výroční zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze