Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Jana Fischerová - náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Občanská poradna Jihlava letos slaví 20 let existence

Už 20 let poskytuje Občanská poradna Jihlava, z. s., bezplatné odborné sociální poradenství v regionu. Dle dostupných statistik z roku 2017 kontaktovali klienti poradnu ve více než 1800 případech, kromě toho vyřídili pracovníci poradny téměř 1500 dotazů. Ty byly směřovány zejména k problematice zadlužování, občanskoprávním sporům nebo se týkaly občanských soudních řízení. Že ne vždy se jedná o jednoduché záležitosti, popisuje ředitel poradny Karel Křivánek: „V závěru roku se na nás obrátil Okresní soud v Jihlavě a ustanovil občanskou poradnu jako opatrovníka ve věci vymáhání pohledávky nezletilého dítěte. Soudní jednání i díky vstřícnému přístupu všech zúčastněných stran nakonec dopadlo ve prospěch dítěte, které si tak neponese do budoucího života zátěž v podobě vysokého dluhu.“
 

 
 

Celého případu se ujaly pracovnice poradny Zdeňka Zadinová a Lenka Běhunková. „Oceňuji lidský přístup ze strany soudce, následně i právního zástupce vymáhající  společnosti, kterého jsme dopisem oslovily s žádostí o prominutí dalších nákladů.  Oba byli naštěstí ve shodě dluh na jízdném dále nenavyšovat,“ řekla k případu Lenka Běhunková a Zdeňka Zadinová svoji kolegyni doplňuje: „Nezletilý  by stejně nebyl schopen dluh uhradit, došlo by pouze k neúměrnému navyšování dlužné částky a dítě by následně vstupovalo do dospělosti s neřešitelným závazkem.“


„Je pro mě povzbudivé mít v týmu kolegyně, které mají zkušenosti a nebojí se i složitých případů,“ poděkoval na závěr ředitel poradny Karel Křivánek.  • zpracováno z podkladů Občanské poradny Jihlava, z. s.
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 21.3.2019 / 21.3.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Jana Fischerová - náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze