Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Občanská poradna Jihlava letos slaví 20 let existence

Už 20 let poskytuje Občanská poradna Jihlava, z. s., bezplatné odborné sociální poradenství v regionu. Dle dostupných statistik z roku 2017 kontaktovali klienti poradnu ve více než 1800 případech, kromě toho vyřídili pracovníci poradny téměř 1500 dotazů. Ty byly směřovány zejména k problematice zadlužování, občanskoprávním sporům nebo se týkaly občanských soudních řízení. Že ne vždy se jedná o jednoduché záležitosti, popisuje ředitel poradny Karel Křivánek: „V závěru roku se na nás obrátil Okresní soud v Jihlavě a ustanovil občanskou poradnu jako opatrovníka ve věci vymáhání pohledávky nezletilého dítěte. Soudní jednání i díky vstřícnému přístupu všech zúčastněných stran nakonec dopadlo ve prospěch dítěte, které si tak neponese do budoucího života zátěž v podobě vysokého dluhu.“
 

 
 

Celého případu se ujaly pracovnice poradny Zdeňka Zadinová a Lenka Běhunková. „Oceňuji lidský přístup ze strany soudce, následně i právního zástupce vymáhající  společnosti, kterého jsme dopisem oslovily s žádostí o prominutí dalších nákladů.  Oba byli naštěstí ve shodě dluh na jízdném dále nenavyšovat,“ řekla k případu Lenka Běhunková a Zdeňka Zadinová svoji kolegyni doplňuje: „Nezletilý  by stejně nebyl schopen dluh uhradit, došlo by pouze k neúměrnému navyšování dlužné částky a dítě by následně vstupovalo do dospělosti s neřešitelným závazkem.“


„Je pro mě povzbudivé mít v týmu kolegyně, které mají zkušenosti a nebojí se i složitých případů,“ poděkoval na závěr ředitel poradny Karel Křivánek.  • zpracováno z podkladů Občanské poradny Jihlava, z. s.
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 21.3.2019 / 21.3.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze