Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Životní prostředí Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Měření kvality ovzduší v jihlavské průmyslové zóně v roce 2018

Měření kvality ovzduší v areálu společnosti Automotive Lighting s.r.o.
 

 
 

Měření kvality ovzduší je prováděno od roku 2010 v areálu společnosti Automotive Lighting s.r.o. na základě společného projektu Kraje Vysočina a Statutárního města Jihlavy. Probíhá zde měření prašného aerosolu rozděleného na velikostní frakce (prachové částice velikosti PM10 a PM2,5) a oxidů dusíku (vyjádřených jako NO, NO2 a NOx).

Od roku 2011 nebyl v lokalitě Automotive Lighting překročen imisní limit prachových částic (35x překročení průměrné denní koncentrace v daném kalendářním roce). Nejnižší počet dní s překročenou hodnotou tohoto limitu bylo naměřeno v teplém a příznivém roku 2015 a rok 2018 se mu přiblížil (13x překročení průměrné denní koncentrace v daném kalendářním roce). I v roce 2018 je patrné, že nejvyšší počet dní s překročenou hodnotou imisního limitu prachových částic se vyskytuje v topné sezóně, konkrétně pak v únoru a prosinci. Mimo topnou sezónu k překračování hodnoty imisního limitu pro průměrnou denní koncentraci PM10 nedochází. Hlavním zdrojem oxidů dusíku jsou mobilní zdroje, lokalita průmyslové zóny je dopravně jednou z nejzatíženějších lokalit v Jihlavě. Přesto byla situace v Jihlavě z hlediska koncentrací oxidů dusíku velmi dobrá a k překročení imisních limitů v roce 2018 také nedošlo.


 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Milan Křížek
Vytvořeno / změněno: 12.3.2019 / 12.3.2019
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Ochrana ovzduší

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze