Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj vyplácí pololetní stipendia žákům vybraných středoškolských oborů

Škola dotyku
V I. pololetí školního roku 2018/2019 dosáhlo na výplatu motivačního stipendia poskytovaného Krajem Vysočina žákům vybraných středoškolských oborů 393 žáků z celkového počtu žádostí o motivační stipendium 1 164 (33,8 %) a vyplacena mezi ně bude celkově stipendia ve výši 1 311 000 korun.
 

 
 

Mezi podporovanými obory jsou nově doplněny obory „Hutník, Krejčí a Operátor skladování“. Podporovaných oborů motivačních stipendií je tedy nově dle Pravidel Rady Kraje celkem 26. Jde o tyto obory: modelář, slévač, nástrojař, obráběč kovů, kovář, jemný mechanik, klempíř, malíř a lakýrník, kameník, tesař, zedník, pokrývač, pekař, řezník-uzenář, strojní  mechanik, instalatér, elektrikář, elektrikář-silnoproud a od školního roku 2014/2015 obor zemědělec-farmář, od školního roku 2016/2017 montér suchých staveb, autolakýrník a karosář, od školního roku 2017/2018 elektromechanik pro zařízení a přístroje a od školního roku 2018/2019 hutník, krejčí a operátor skladování.


Pro všechny žáky platí nová pravidla, kde se výše základního stipendia stanoví ve třech úrovních pro různé skupiny podporovaných oborů. Pro obory skupiny A činí výše základního stipendia 1 000 Kč měsíčně, pro obory skupiny B činí výše základního stipendia 700 korun měsíčně a pro obory skupiny C činí výše základního stipendia 400 korun měsíčně. Výše prospěchového stipendia zůstává stejná 2 000 korun za pololetí školního roku shodně pro všechny tři skupiny oborů.


Nově bude ve II. pololetí školního roku 2018/2019 vyplacena „odměna za prokazatelně dobré výsledky ve studiu“ žákům ostatních oborů skupiny H, které nejsou vyjmenovány v příloze č. 1 Pravidel po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky v 3. ročníku, a to jednorázovou částkou 10 000 korun za předpokladu splnění všech podmínek stanovených v Čl. 4, odst. 6) a 7) Pravidel (prospěchového stipendia) a současně při splnění podmínky, že po celou dobu studia alespoň ve čtyřech pololetích bude mít žák průměrný prospěch do 2,00 a zbývající 2 pololetí průměrný prospěch do 2,50 (na pořadí nezáleží). Tímto chce Kraj Vysočina odměnit žáky s nejlepšími studijními výsledky ostatních oborů skupiny H, které nebyly dosud podporovány.


Od školního roku 2010/2011 Kraj Vysočina podporuje vybrané obory odborného vzdělávání systémem motivačních stipendií. Od roku 2013 je již podpora vyplácena kontinuálně po celé tři roky studia.

Od začátku poskytování podpory do 30. 12. 2018 bylo na stipendia poskytnuto z rozpočtu kraje celkem 20 146 000 korun.


  • Zdeňka Hloušková, odbor školství, mládeže a sportu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 5.3.2019 / 5.3.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze