Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina a Sdružení místních samospráv ČR uzavřely memorandum o krajské spolupráci

Podpis memoranda
Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a předseda Sdružení místních samospráv ČR sdružující na Vysočině 180 měst a obcí Stanislav Polčák dnes podepsali memorandum, které má za cíl prohloubit mezi oběma partnery vzájemnou spolupráci v oblasti výkonu moderní a efektivní veřejné správy v duchu zájmů venkova a místní samosprávy.
 

 
 

„Podpis tohoto memoranda je dalším krokem samosprávy Kraje Vysočina k zajištění plnohodnotného rozvoje regionu. Od spolupráce kraje s městy a obcemi včetně jejich zastřešujících organizací si slibujeme například důslednější prosazování zájmů v oblasti schvalování nové legislativy. Jako příklad mohu uvést aktuální připomínkování nepřijatelných změn týkajících se stavebního zákona,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.


„Pokud jde o Kraj Vysočina, má zde naše Sdružení početné zastoupení obcí i měst, pro které chceme být prospěšným partnerem. Pomocnou ruku jsme členům podali při řešení problematiky GDPR a nabídli jim využití nízkonákladového systému pověřence. Pro města a obce tuto službu nabízíme za desetinové náklady,“ zmínil předseda SMS ČR  Stanislav Polčák.


Podle ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeňka Kadlece se do budoucna mezi oběma subjekty nabízí příležitost spolupráce v oblasti sdílených služeb. S touto sdruženou aktivitou už má SMS zkušenosti a nabízí obcím např. možnost právní poradny nebo vzdělávání samospráv. „Podobnou praxi se chystá systematicky rozvíjet i Kraj Vysočina směrem ke svým příspěvkovým organizacím, kterým by rád nabídl společnou službu např. v oblasti personalistiky, GDPR nebo účetnictví,“ vyjmenovává ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec a dodává, že poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek, společné plnění zveřejňovacích povinností a další sdílené agendy již velmi dobře fungují ku prospěchu příspěvkových organizací i kraje samotného.


Jak připomněl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Pavel Pacal, kraj hodlá navazovat a prohlubovat spolupráci se SMS ČR např. v oblastech vzájemné součinnosti obou subjektů v rámci organizace a vyhodnocování krajského kola soutěže Vesnice roku nebo spolupráce v rámci pracovní skupiny Venkov při Regionální stálé konferenci Kraje Vysočina, která se zabývá nastavováním nástrojů k rozvoji venkovského prostoru našeho kraje.

 

FOTO: Podpis memoranda.

Podpis memoranda

  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 19.2.2019 / 19.2.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2018 > Listopad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze