Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Mezinárodní vzdělávací aktivita ve Francii

První mezinárodní aktivita za účasti źástupců všech partnerů i koordinátora projektu probíhala ve Francii ve dnech 21. 1 - 25. 1. 2019. Níže uvádíme popis vzdělávacích aktivit projektu.
 

 
 

22. 1. 2019 – Lycée Libergier (Remeš)


Prezentace o francouzském vzdělávacím systému se zaměřením na výuku v oblasti přírodních věd, nazývanou SVT = „Science de la Vie et de la Terre“ (Věda života a země). SVT je spojení výuky z různých oblastí přírodních věd do jednoho vzdělávacího systému, který probíhá od základních škol až po vysoké školy. SVT v sobě spojuje biologii, fyziku, chemii,  geologii, botaniku, biochemii, ekologii, fyziologii a mnoho dalších oborů, které jsou vzájemně provázány. V rámci tohoto vzdělávání je kladen důraz na získání znalostí, zkušeností, praktických dovedností a samostatnosti. Žáci a studenti samostatně pracují na zadání úlohy a za pomoci pokusů a experimentů hledají řešení a obhajují ho.Vzdělávací aktivity) – exkurze v  hodinách biochemie, biologie, fyziky, laboratořích. Představeny různé úrovně tříd, tj. od 1. ročníků až po navazující pomaturitní vzdělání (tzv. BTS). K jednotlivým aktivitám pořadatelé připravili v angličtině tzv. pedagogické listy- zadání jednotlivých pokusů a práce pro studenty vč. teorie, hypotéz, otázek a prostoru pro zapisování výsledků měření/bádání. Zástupci projektu měli příležitost v hodinách konverzovat s učiteli i studenty a některé pokusy si vyzkoušet.


23. 1. 2019 – Collège Pierre de Coubertin, ESPE (Cormontreuil, Remeš)


Představení nových učeben pro přírodní vědy a nového projektu. Tyto prostory budou využity jak k výuce a samostatné práci žáků a přípravě jejich společných školních projektů, tak budou otevřené i pro zájmové kroužky po vyučování a dále i pro veřejnost. Následně proběhly návštěvy v jednotlivých hodinách a výměně zkušeností a poznatků s učiteli přírodních věd. Ve většině hodin žáci využívali tablety, škola hledá cestu, jak tuto techniku využít pouze k vybraným výchovně-vzdělávacím účelům pro potřeby jednotlivých hodin. Součástí byla i velmi zajímavá ukázka mediální výchovy (tzv. „fake news“)

ESPE (École Supérieure du professorat et de l´éducation ; vysoká škola pedagogická) – na ESPE se vzdělávají budoucí učitelé, prezentace byla zaměřena na učitele SVT vč. popisu závěrečných zkoušek, tzv. CAPES. Návštěva ve vyučovací hodině, kde studenti připravovali hodnocení zadaného úkolu.

ACCUSTICA – nezisková organizace, která podporuje vzdělávání v přírodních vědách v regionu Grand Est.. Accustica připravuje putovní interaktivní výstavy, mobilní planetárium, veletrhy vědy, animační programy pro základní a střední školy, atd. Školy si tyto aktivity/výstavy pronajímají. Momentálně je organizace financována z prostředků EU (Erasmus+), poté předpoklad financování regionem Grand Est, příp. univerzitou v Remeši nebo ze soukromých zdrojů


24. 1. 2019 – Lycée Stéphane Hessel (Épernay), Lycée Libergier (Remeš)


Představena historie i současnost školy, která je jedinou střední školou v Épernay (spojuje všeobecné gymnázium i SOŠ) a navštěvuje ji cca 2 000 žáků.Exkurze ve třídách během hodin SVT (biologie, fyzika, chemie). Jednalo se o třídy všeobecného gymnázia od prvních ročníků až po maturující studenty. K jednotlivým aktivitám pořadatelé opět připravili v angličtině tzv. pedagogické listy se zadáním jednotlivých pokusů. Zástupci projektu mohli v hodinách volně konverzovat s učiteli i studenty a některé pokusy si i sami vyzkoušet.

Večer proběhlo společenské setkání na Lycée Libergier v Remeši, kde byl zhodnocen celý program této vzdělávací aktivity. K setkání se připojili i zástupci regionu Grand Est (p. Abderahim El Khantour, p. Maddly LeGlaive).


logo Erasmus

 
Zodpovídá: Ing. Jana Hadravová
Vytvořeno / změněno: 5.2.2019 / 5.2.2019
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze