Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Fond Vysočiny: Krajští zastupitelé schválili dotační programy za 49 miliónů korun

Fond Vysočiny: Krajští zastupitelé schválili dotační programy za 49 miliónů korun
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání 29. ledna 2019 vyhlásilo dalších dvanáct programů v rámci Fondu Vysočiny pro rok 2019. Podle informací náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavla Pacala bude v průběhu roku 2019 vyhlášeno ještě dalších sedm programů, z toho čtyři už na březnovém zastupitelstvu. Kraj Vysočina je v letošním roce připraven rozdělit na systémových dotacích prostřednictvím nové grantové politiky 5,5 % získaných daňových příjmů, což představuje 293,15 miliónu korun.
 

 
 

Níže je uveden výčet vyhlášených programů, jejich objem, zaměření, uzávěrka podávání žádostí a kontakty na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:

 

Informační a komunikační technologie 2019 5 000 000 Kč - program na podporu rozvoje ICT a regionální ICT infrastruktury v Kraji Vysočina (odbor informatiky, Mgr. Klára Jiráková, tel.: 564 602 341, jirakova.k@kr-vysocina.cz; Ing. Dana Šťastná, tel.: 564 602 340, stastna.d@kr-vysocina.cz; Ing. Petr Pavlinec, tel.: 564 602 114, pavlinec.p@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 11. 03. – 08. 04. 2019


Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2019 4 400 000 Kč - program na podporu udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí (odbor sekretariátu hejtmana, Ing. Bc. Pavel Dvořák, tel.: 564 602 122, dvorak.pavel@kr-vysocina.cz; Iva Leflerová, tel.: 564 602 175, lefler.i@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 15. 03. – 31. 03. 2019


Prevence kriminality 2019 – 2 500 000 Kč - program na podporu specifických programů prevence kriminality (odbor sekretariátu hejtmana, Mgr. Andrea Pohanová, tel.: 564 602 164, mob.: 724 650 109, pohanova.a@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 04. 03. – 18. 03. 2019


Územní plány 2019 3 200 000 Kč - program na podporu zpracování územních plánů obcí Kraje Vysočina (odbor územního plánování a stavebního řádu, Ing. Lenka Ryšavá, tel.: 564 602 270, rysava.l@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 11. 03. – 29. 03. 2019


Cyklodoprava a cykloturistika 2019 11 000 000 Kč - program na podporu rozvoje sítě cyklotras a cyklostezek a na zvýšení atraktivity a bezpečnosti cyklistiky (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Ing. Petr Stejskal, tel.: 564 602 354, stejskal.p@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 05. 03. – 15. 03. 2019


Památkově chráněná území 2019 1 600 000 Kč - program na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 11. 03. – 15. 03. 2019


Mateřská centra 2019 600 000 Kč - program na podporu projektů mateřských center v oblasti rodinné politiky (odbor sociálních věcí, Bc. Jakub Kumpa, tel.: 564 602 820, kumpa.j@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 04. 03. – 15. 03. 2019


Naše škola 2019 4 000 000 Kč - program na podporu projektů v oblasti zkvalitňování zázemí pro povinnou školní docházku (odbor regionálního rozvoje, Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 04. 03. – 22. 03. 2019


Zemědělské akce 2019 1 000 000 Kč - program na podporu zvyšování odborné úrovně subjektů v sektoru zemědělství (odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Lenka Vondrová, tel.: 564 602 209, vondrova.l@kr-vysocina.cz; Ing. Milan Hejda, tel.: 564 602 366, hejda.m@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 04. 03. – 11. 03. 2019


Hospodaření v lesích 2019 7 500 000 Kč - program na podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích (odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Lenka Vondrová, tel.: 564 602 209, vondrova.l@kr-vysocina.cz; Ing. Milan Hejda, tel.: 564 602 366, hejda.m@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 01. 03. – 29. 03. 2019


Čistá voda 2019 7 000 000 Kčprogram na podporu zpracování projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi nebo suchem (odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Radek Zvolánek, tel.: 564 602 363, zvolanek.r@kr-vysocina.cz; Ing. Martin Drápela, tel.: 564 602 207, drapela.m@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 04. 03. – 25. 03. 2019


Bezpečná silnice 2019 1 200 000 Kčprogram na podporu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích (odbor dopravy a silničního hospodářství, Ing. Radek Žižka, tel.: 564 602 192, zizka.r@kr-vysocina.cz; Bc. Ludmila Řídká, tel.: 564 602 186, ridka.l@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 04. 03. – 26. 04. 2019

 

Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace k programům včetně formuláře žádosti budou zveřejněny na internetových stránkách Fondu Vysočiny www.fondvysociny.cz.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 30.1.2019 / 30.1.2019

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies