Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Životní prostředí Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Návrh koncepce

„Plán udržitelné městské mobility Jihlavy“
 

 
 

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí  

Kraj Vysočina, jako dotčený územně samosprávný celek dle § 16 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje návrh koncepce

Plán udržitelné městské mobility Jihlavy

včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále též „návrh koncepce“). Do návrhu koncepce lze nahlédnout v úřední dny na odboru životního prostředí a zemědělství, Krajského úřadu Kraje Vysočina, nejlépe po předchozí telefonické domluvě (tel: 564 602 590) nebo také v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce VYS024K.

Na základě předloženého návrhu koncepce a vyjádření veřejnosti k oznámení Krajský úřad Kraje Vysočina upouští od veřejného projednání dle § 10f odst. 2 zákona.

Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, ve lhůtě do 20 dnů ode dne jeho zveřejnění na úřední desce Kraje Vysočina, tj. do 18. 2. 2019.

 

Ing. Barbora Švíková

úředník odboru životního prostředí a zemědělství

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Barbora Švíková
Vytvořeno / změněno: 28.1.2019 / 28.1.2019 | Úřední deska od-do: 28.1.2019-18.2.2019 | Zrušeno: 20.2.2019
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Zemědělství

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze