Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Na Vysočině vzniká síť sociálních podniků

Na Vysočině vzniká síť sociálních podniků
Na začátku ledna letošního roku byl v Ledči nad Sázavou v rámci konference “Sdílení zkušeností sociálních podniků“ ustaven spolek “Sociální podniky z Vysočiny, z. s“. Účelem nově založeného spolku je především sdružování a podpora sociálních podniků z Kraje Vysočina, podpora inovací v sociálním podnikání a posilování konkurenceschopnosti sociálního podnikání.
 

 
 

Nově zvolený předseda tohoto spolku Miroslav Krajcigr, DiS. k tomu řekl: „Tuto krajskou zastřešující organizaci založilo šest sociálních podniků a věřím, že další se brzy připojí. Naší snahou je přispět k vytváření slušných podmínek pro všechny aktéry sociální ekonomiky v Kraji Vysočina.“

 

Protože problematika sociálního podnikání, je pro širokou veřejnost stále velkou neznámou, je jedním z důležitých cílů i osvěta o tomto druhu podnikání. Proto jedním z prvních hmatatelných výsledků nové spolupráce bude „Katalog sociálních podniků z Kraje Vysočina“. V současné době v Kraji Vysočina působí cca 20 subjektů hlásících se k principům sociálního podnikání a tento katalog představí jejich činnost a nabídku. Z ní pak bude čerpat jak kraj, tak obce a další organizace. Růst sociální ekonomiky v Kraji Vysočina povede ke zvyšování zaměstnanosti sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin obyvatel, čímž se zlepší kvalita života těchto lidí, kteří to mají v životě těžší než většina ostatních.

 

Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí, k založení spolku řekl: „Vítám tuto iniciativu „zdola“ od v kraji již úspěšně fungujících sociálních podniků. Sociální ekonomiku vnímám jako další možnost, jak přispět ke zlepšení kvality života obyvatel kraje, a to při minimálním zatížení veřejných rozpočtů.“

 

Po vzoru svých kolegů z Moravskoslezského kraje, kde úspěšně stejnou činnost realizuje Klastr sociálních inovací a podniků SINEC a z Jihomoravského kraje, kde je zastřešující organizací Komora sociálních podniků, bude spolupráci s Krajem Vysočina a dalšími aktéry rozvíjet tento nově založený spolek Sociální podniky z Vysočiny, z. s  Inspirace spolek čerpá i v kraji Pardubickém a Královéhradeckém, kde všude jsou v podpoře sociálního podnikání dále než v Kraji Vysočina. Tato institucionalizace již částečně fungující sítě sociálních podniků v kraji přispěje k tomu, aby se Kraj Vysočina zařadil mezi leadery i v oblasti sociální ekonomiky.

 

Zakládajícími členy spolku jsou:

AKROBRAB, s.r.o.;  Háta, o.p.s.; Vrátka, z.s.; Semitam s.r.o; PTL, s.r.o.; Stanice Pavlov, o.p.s.; Coworkingové družstvo Spolu

 

Kontaktní spojení:

Bc. Miroslav Krajcigr, DiS., předseda

Adresa: Barborka 1191, 584 01 Ledeč nad Sázavou

 

Pozn.: upraveno z TZ spolku Sociální podniky z Vysočiny, z. s 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 21.1.2019 / 21.1.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies