Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Na Vysočině vzniká síť sociálních podniků

Na Vysočině vzniká síť sociálních podniků
Na začátku ledna letošního roku byl v Ledči nad Sázavou v rámci konference “Sdílení zkušeností sociálních podniků“ ustaven spolek “Sociální podniky z Vysočiny, z. s“. Účelem nově založeného spolku je především sdružování a podpora sociálních podniků z Kraje Vysočina, podpora inovací v sociálním podnikání a posilování konkurenceschopnosti sociálního podnikání.
 

 
 

Nově zvolený předseda tohoto spolku Miroslav Krajcigr, DiS. k tomu řekl: „Tuto krajskou zastřešující organizaci založilo šest sociálních podniků a věřím, že další se brzy připojí. Naší snahou je přispět k vytváření slušných podmínek pro všechny aktéry sociální ekonomiky v Kraji Vysočina.“

 

Protože problematika sociálního podnikání, je pro širokou veřejnost stále velkou neznámou, je jedním z důležitých cílů i osvěta o tomto druhu podnikání. Proto jedním z prvních hmatatelných výsledků nové spolupráce bude „Katalog sociálních podniků z Kraje Vysočina“. V současné době v Kraji Vysočina působí cca 20 subjektů hlásících se k principům sociálního podnikání a tento katalog představí jejich činnost a nabídku. Z ní pak bude čerpat jak kraj, tak obce a další organizace. Růst sociální ekonomiky v Kraji Vysočina povede ke zvyšování zaměstnanosti sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin obyvatel, čímž se zlepší kvalita života těchto lidí, kteří to mají v životě těžší než většina ostatních.

 

Pavel Franěk, 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí, k založení spolku řekl: „Vítám tuto iniciativu „zdola“ od v kraji již úspěšně fungujících sociálních podniků. Sociální ekonomiku vnímám jako další možnost, jak přispět ke zlepšení kvality života obyvatel kraje, a to při minimálním zatížení veřejných rozpočtů.“

 

Po vzoru svých kolegů z Moravskoslezského kraje, kde úspěšně stejnou činnost realizuje Klastr sociálních inovací a podniků SINEC a z Jihomoravského kraje, kde je zastřešující organizací Komora sociálních podniků, bude spolupráci s Krajem Vysočina a dalšími aktéry rozvíjet tento nově založený spolek Sociální podniky z Vysočiny, z. s  Inspirace spolek čerpá i v kraji Pardubickém a Královéhradeckém, kde všude jsou v podpoře sociálního podnikání dále než v Kraji Vysočina. Tato institucionalizace již částečně fungující sítě sociálních podniků v kraji přispěje k tomu, aby se Kraj Vysočina zařadil mezi leadery i v oblasti sociální ekonomiky.

 

Zakládajícími členy spolku jsou:

AKROBRAB, s.r.o.;  Háta, o.p.s.; Vrátka, z.s.; Semitam s.r.o; PTL, s.r.o.; Stanice Pavlov, o.p.s.; Coworkingové družstvo Spolu

 

Kontaktní spojení:

Bc. Miroslav Krajcigr, DiS., předseda

Adresa: Barborka 1191, 584 01 Ledeč nad Sázavou

 

Pozn.: upraveno z TZ spolku Sociální podniky z Vysočiny, z. s 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 21.1.2019 / 21.1.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze