Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Kraj přijímá přihlášky do soutěže o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost

Kraj přijímá přihlášky do soutěže o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Staňte se společensky odpovědnou organizací, u níž Kraj Vysočina ocení snahy integrace sociálních a environmentálních zájmů i lidskoprávní začlenění zájmů zákazníků do svých provozních činností. Až do konce ledna 2019 přijímá Kraj Vysočina přihlášky do čtvrtého ročníku regionální soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.
 

 
 

Společenská odpovědnost firem označuje takový způsob dobrovolného jednání podniku, který zásadním způsobem přispívá ke zvyšování důvěryhodnosti organizací v očích zákazníků, obchodních partnerů i společnosti jako celku. Společensky odpovědné firmy staví na první místo dodržování postupů, které mu přikazují legislativní předpisy, a nad jejich rámec dlouhodobě uplatňují odpovědné, etické chování vůči svému okolí. „Považujeme za svou povinnost umožnit podnikatelským a veřejným subjektům prezentovat jejich společensky korektní aktivity široké veřejnosti. Ukázalo se, že v Kraji Vysočina jsou desítky takových organizací a jsem přesvědčen, že takových, které mohou být dobrým příkladem pro ostatní, je i mnohem více. Jen je třeba dát o sobě vědět.“ uvedl k soutěži hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.


Do soutěže se mohou přihlásit všechny podnikatelské subjekty jakékoli velikosti, organizace veřejného sektoru, obce, ale také neziskové či příspěvkové organizace, které působí na území Kraje Vysočina.


Kategorie a podkategorie soutěže:

a) soukromý sektor:

a1) zaměstnavatelé a jiné soukromé osoby vyvíjející ekonomickou aktivitu do 250 zaměstnanců včetně

a2) zaměstnavatelé nad 250 zaměstnanců

b) veřejný sektor:

b1) obce

b2) ostatní (neziskové, příspěvkové organizace apod.).


Z každé kategorie budou oceněny tři organizace v pořadí 1., 2. a 3. místo. Udělení ceny se osvědčuje diplomem a je spojeno s předáním upomínkového předmětu. Všem zúčastněným bude vyjádřeno poděkování, bude spojeno s prezentací na medializované výsledkové listině a s předáním diplomu. Slavnostní vyhlášení výsledků čtvrtého ročníku soutěže, kterou zaštítil hejtman Kraje Vysočina, je plánováno na 15. dubna letošního roku v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě.  

.  

Uzávěrka přihlášek do soutěže je stanovena k 31. 1. 2019. Hlásit se je možné prostřednictvím přihlášky a dotazníku, které jsou umístěny na webových stránkách Kraje Vysočina. Vyplněnou přihlášku a dotazník je třeba zaslat v listinné podobě na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina Oddělení řízení lidských zdrojů Žižkova 57 587 33 Jihlava. Obálku je třeba označit heslem: „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“.

Více informací Vám poskytne Ing. Ivana Hanáková Kosourová, vedoucí Oddělení řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Kraje Vysočina, tel.: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz. 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 3.1.2019 / 3.1.2019

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze