Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Kraj vyhlásil prvních 19 programů v rámci Fondu Vysočiny. Další vlna bude následovat po lednovém zasedání zastupitelstva kraje

Kraj vyhlásil prvních 19 programů v rámci Fondu Vysočiny. Další vlna bude následovat po lednovém zasedání zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání v úterý 11. 12. 2018 vyhlásilo prvních devatenáct programů v rámci Fondu Vysočiny pro rok 2019 v celkovém finančním objemu 215,55 milionu korun. V návaznosti na změnu dotační politiky kraje, budou nyní veškeré rozvojové peníze rozdělovány právě prostřednictvím Fondu Vysočiny, což přináší pro žadatele výhodu zejména v jednotné podobě žádostí, zjednodušení celého procesu administrace i jednotném a včasném předávání informací. Celkem by mělo být na rok 2019 vyhlášeno 38 programů v objemu více jak 293 milionů korun. Zbývajících 19 programů pro rok 2019 vyhlásí krajské zastupitelstvo v průběhu roku na svých dalších zasedáních.
 

 
 

Níže je uveden výčet dnes vyhlášených programů, jejich objem, zaměření, uzávěrka podávání žádostí a kontakty na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:

 

Turistická a informační centra 20192 000 000 Kčprogram na podporu činnosti turistických informačních center v Kraji Vysočina (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Ing. Zuzana Vondráková, tel.: 564 602 353, vondrakova.z@kr‑vysocina.cz; Bc. Veronika Švarcová, tel: 564 602 355, Svarcova.V2@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 01. 02. – 28. 02. 2019


UNESCO 2019 1 500 000 Kčprogram na podporu měst s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 01. 02. – 28. 02. 2019


Památky 2019 14 500 000 Kč – program na podporu obnovy kulturních památek a zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 15. 01. – 15. 02. 2019


Postupové přehlídky v kultuře 2019400 000 Kčprogram na podporu pořádání krajských postupových přehlídek a národních přehlídek v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Bc. Iva Strnadová, tel.: 567 602 260, strnadova.i@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 15. 01. – 31. 01. 2019


Dobrovolnictví 2019 3 100 000 Kčprogram na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina (odbor sociálních věcí, Mgr. Monika Beranová, tel.: 564 602 845, beranova.m@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 14. 01. – 25. 01. 2019


Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2019 2 000 000 Kčprogram na podporu provozních nákladů vzniklých při svozu klientů do denních stacionářů a center denních služeb (odbor sociálních věcí, Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, svanda.p@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 14. 01. – 25. 01. 2019


Provozování domácí hospicové péče 2019 15 000 000 Kčprogram na podporu provozování domácí hospicové a paliativní péče (odbor sociálních věcí, Monika Havelková, tel.: 564 602 843, havelkova.m@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 14. 01. – 25. 01. 2019


Specifická primární prevence rizikového chování ve školách 2019 2 500 000 Kčprogram na podporu programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách v roce 2019 ((odbor sociálních věcí, Monika Havelková, tel.: 564 602 843, havelkova.m@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 14. 01. – 25. 01. 2019


Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2019 600 000 Kč program na podporu pořádání vrcholných soutěží ve sportovních disciplínách (odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Zdeněk Beneš, tel.: 564 602 940, benes.z@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 14. 01. – 31. 10. 2019


Celoroční aktivity handicapovaných 2019 500 000 Kčprogram na podporu dlouhodobých sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých (odbor školství, mládeže a sportu, Bc. Jana Čermáková, tel.: 564 602 939, cermakova.j@kr-vysocina.cz; Mgr. Petr Horký, tel. 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 14. 01. – 28. 02. 2019


Účast na mistroství Evropy a světa 2019 900 000 Kčprogram na podporu účasti na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách (odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Zdeněk Beneš, tel.: 564 602 940, benes.z@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 14. 01. – 31. 10. 2019


Sportoviště 2019 3 000 000 Kčprogram na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území Kraje Vysočina (odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Zdeněk Beneš, tel.: 564 602 940, benes.z@kr-vysocina.cz; Mgr. Petr Horký, tel. 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 14. 01. – 25. 01. 2019


Sportujeme a volný čas 2019 3 250 000 Kčprogram na podporu dlouhodobé a pravidelné sportovní a volnočasové činnosti dětí a mládeže (odbor školství, mládeže a sportu, Ing. Milan Kastner, tel.: 564 602 971, kastner.m@kr-vysocina.cz; Kateřina Němcová, tel.: 564 602 935, nemcova.k@kr-vysocina.cz; Mgr. Marie Kacetlová, tel.: 564 602 942, kacetlova.m@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 14. 01. – 25. 01. 2019


Učební pomůcky ZUŠ 2019 1 000 000 Kčprogram na podporu pořizování a opravu učebních pomůcek základních uměleckých škol (odbor školství, mládeže a sportu, Bc. Zdeňka Hloušková, tel.: 564 602 950, hlouskova.z@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 01. 02. – 15. 02. 2019


Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2019 500 000 Kčprogram na podporu pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež (odbor školství, mládeže a sportu, Mgr. Marie Kacetlová, tel.: 564 602 942, kacetlova.m@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 14. 01. – 31. 10. 2019


Stavby ve vodním hospodářství 2019 70 000 000 Kčprogram na podporu staveb vodních děl k zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství, ke snížení množství znečištění vypouštěného do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a ke zvýšení úrovně ochrany před povodněmi a suchem za účelem snížení jejich negativních dopadů (odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Radek Zvolánek, tel.: 564 602 363,  zvolanek.r@kr-vysocina.cz; Ing. Martin Drápela, tel.: 564 602 207, drapela.m@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 14. 01. – 04. 02. 2019


Odpady a ekologická výchova 2019 3 000 000 Kčprogram na podporu předcházení vzniku odpadů, recyklaci odpadů a ekologickou výchovu (odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz; Ing. Iveta Křivánková, tel.: 564 602 520, krivankova.i@kr-vysocina.cz.)

Podávání žádostí: 15. 01. – 31. 01. 2019


Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2019 2 800 000 Kčprogram na podporu uplatňování principů udržitelného rozvoje (odbor regionálního rozvoje, Mgr. Gabriela Šmikmátorová, tel.: 564 602 586, smikmatorova.g@kr-vysocina.cz.)

Podávání žádostí: 21. 01. – 10. 05. 2019


Obnova Venkova Vysočiny 2019 89 000 000 Kčprogram na podporu venkovských obcí a sídel v obnově jejich majetku (odbor regionálního rozvoje, Mgr. Dušan Vichr, tel.: 564 602 541, vichr.d@kr-vysocina.cz; Luděk Hrůza, tel.: 564 602 543, hruza.l@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 01. 02. – 28. 06. 2019

 

Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace k programům včetně formuláře žádosti budou zveřejněny na internetových stránkách Fondu Vysočiny.

 


  • Dušan Vichr, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 11.12.2018 / 11.12.2018 | Zveřejnit od: 11.12.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2018 > Listopad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze