Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo rozpočet na rok 2019

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo rozpočet na rok 2019
Zastupitelstvo Kraje Vysočina dnes schválilo podobu krajského rozpočtu na rok 2019. Prioritami ve financování z prostředků kraje budou opět silnice a doprava, zdravotnictví, předcházení suchu a náprava stavu po kůrovcové kalamitě. Podle informací náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky Martina Kukly nepočítá Kraj Vysočina s čerpáním žádného dlouhodobého úvěru. Naopak o 330 miliónů korun je plánováno posílení Fondu strategických rezerv mimo jiné určeného na významné investice. Kraj bude v roce 2019 hospodařit s vyrovnanými zdroji a výdaji ve výši 11,6 miliardy korun. Jde o zatím nejvyšší rozpočtovanou částku v historii Kraje Vysočina.
 

 
 

Oproti roku 2018 rozpočtuje Kraj Vysočina zdroje zhruba o jednu miliardu korun vyšší, tzn. nárůst zhruba o osm procent. Na straně výdajů je, stejně jako v minulých letech, největší kapitolou rozpočtu kapitola Školství, mládeže a sportu, kam by mělo příští rok plynout přes 5,67 miliardy korun oproti minule rozpočtovaným 4,9 miliardám korun. Nárůst zhruba o 15 % se odrazí především v navýšení platů pracovníků základních a středních škol a školských zařízení. Druhý největší objem peněz se týká dopravy, kde by měly výdaje meziročně stoupnout o 5 %, téměř na dvě miliardy korun. Kromě údržby a investic do silniční sítě ve výši přesahující miliardu korun je financována i základní dopravní obslužnost, na kterou je ve schváleném rozpočtu vyčleněno více než 700 miliónů korun. „Pokud jde o největší dopravní projekty, na které navíc žádá Kraj Vysočina evropskou dotaci, dojde na zahájení stavby obchvatu Velkého Beranova, Nového Veselí, Jihlavy a dále bude modernizován tah mezi Hrotovicemi a Dukovany, dojde i na úsek silnice II/602 u Olešné nebo na silnici II/406 Dvorce – Telč,“ vyjmenovává náměstek Martin Kukla.

  

Na kapitole Nemovitý majetek je pak na rok 2019 rozpočtováno 770 milionů korun. „Z této kapitoly budeme pokračovat ve zhodnocování školského majetku, jen namátkou jmenuji rekonstrukci Domova mládeže, Hotelové školy a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí, stavební úpravy tělocvičny Gymnázia a Střední odborné školy Telč nebo rekonstrukci dílen na Křemešnické ulici v Pelhřimově. Zásadní výdaje očekáváme v případě oprav kaple u hradu Kámen a pokračovat bude i úprava expozic na hradě Roštejn. V příštím roce také plánujeme zahájit stavbu domova pro seniory v areálu Nemocnice Jihlava. Práce skončí v roce 2020. Nemocnici Havlíčkův Brod čeká generální rekonstrukce výtahů, pro pelhřimovskou nemocnici začneme projektovat nový pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení, v Novém Městě na Moravě bude mít nemocnice nový účelnější vjezd,“ doplňuje Martin Kukla. Významně byla navýšena kapitola krajských informatiků. V objemu 62 miliónů korun, což představuje 152 % loňských výdajů, se promítne plánované vybudování portálu územního plánování a finanční prostředky na zvýšení úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

 

„Zásadní změnou v rozpočtu Kraje Vysočina je nová dotační politika. Veškeré rozvojové peníze bude Kraj Vysočina rozdělovat prostřednictvím osvědčeného Fondu Vysočiny. Jeho objem tak z původních 67 miliónů korun narostl na 293 miliónů korun. Jde o systémový krok, který má sjednotit podobu žádostí a především zjednodušit logistiku celého procesu rozdělování krajských dotací. Soustředíme se na jednotné a včasné předávání informací o dotačních titulech a budeme cílit peníze tam, kde je obce nejvíce  potřebují,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

 

Jak bylo už během příprav rozpočtu na rok 2019 avizováno, Kraj Vysočina nepočítá s žádným dalším čerpáním dlouhodobého úvěru. „Z jediného dlouhodobého úvěru otevřeného před lety u Evropské investiční banky zbývá splatit necelých 450 milionů korun, v roce 2019 půjde na splátky 40,4 miliónu korun“ upřesňuje hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

 

Údaje rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2019 v tis. Kč:

Zdroje celkem

11 591 928

 

 

Výdaje celkem

11 591 928

z toho kapitola:

zemědělství

6 350

školství, mládeže a sportu

5 670 344

kultura

190 962

zdravotnictví

432 451

životní prostředí

14 300

územní plánování

1 782

doprava

1 993 090

sociální věci

153 634

požární ochrana a IZS

8 330

zastupitelstvo kraje

60 254

krajský úřad

351 396

regionální rozvoj

21 133

nemovitý majetek

770 700

informatika

62 208

analýzy a podpora řízení

13 783

ostatní finanční operace

103 744

rezerva a rozvoj kraje

270 000

evropské projekty

844 317

dotační politika

293 150

převod do Fondu strategických rezerv

330 000

 

Zásadní stavební investice Kraje Vysočina očekávané v roce 2019

 • Pedagogicko psychologická poradna a Speciální pedagogické centrum – komunitní centrum Jihlava (spolufinancováno z fondů EU), rekonstrukce budovy

 • Krajská knihovna Vysočiny – nová budova krajské knihovny v Havlíčkově Brodě

 • Muzeum Vysočina Pelhřimov – hrad Kámen výstavba vstupního objektu a rekonstrukce kaple

 • Nemocnice Jihlava – rekonstrukce stravovacího provozu, rekonstrukce energocentra, projektová příprava pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče

 • Nemocnice Třebíč – přístavba a rekonstrukce operačních sálů, rekonstrukce TS 1 a náhradního zdroje

 • Nemocnice Nové Město na Moravě – rekonstrukce vstupního pavilonu, zateplení obvodových plášťů čtyř budov

 • Nemocnice Pelhřimov – stavební úpravy budovy č.p. 710, rozšíření urgentního příjmu

 • Domov pro seniory Ždírec – pracoviště Jihlava/Areál Nemocnice Jihlava – výstavba nové budovy

 • Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou – výstavba tělocvičny

 • Střední škola průmyslová a automobilní Jihlava – svářecí škola

 • Ústav sociální péče Věž - nové objekty bydlení pro klienty

   


 •  Anna Krištofová, odbor ekonomický¨
  Krajský úřad Kraje Vysočina
  e-mail: tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 11.12.2018 / 11.12.2018 | Zveřejnit od: 11.12.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2018 > Listopad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze