Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina je leaderem mezi kraji v tématu respektu k rovným příležitostem a slaďování osobního a pracovního života

Krajský úřad Kraje Vysočina zvítězil i v letošním ročníku soutěže, která hodnotí opatření zaměřená na vyrovnání profesních šancí a slaďování osobního a pracovního života. Titul udělovaný Ministerstvem vnitra s názvem Úřad roku Půl na půl obhájila Vysočina již poosmé v řadě.
 

 
 

Obhájení 1. místa je, s ohledem na zvyšující se konkurenci v sociálních přístupech zaměstnavatelů k zaměstnancům a vzhledem k nárokům, které přináší veřejný i soukromý život, rok od roku těžší. Přesto jsme prokázali, že jsme za poslední rok dosáhli dalšího rozvoje aplikace tohoto tématu v praxi a mohli jsme se pochlubit novými hmatatelnými přínosy našeho snažení. Mezi subjekty veřejné správy jsme nositeli těch nejlepších praxí. Především tím, že naše politika rovných příležitostí je nejen vyrovnání šancí pro ženy a muže, ale dbá na začlenění všech zaměstnaneckých skupin, všech skupin obyvatelstva, které jsou nějakým způsobem podstatně znevýhodněny ve svém postavení. To však s ohledem na to, že veřejná správa má k dispozici pouze veřejné prostředky a ctíme zásadu účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti a kromě toho také přiměřenosti. Uvedl Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu.

 

Soutěž Úřad roku „Půl na půl“ podporuje už od roku 2007 zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principu gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy. Každý úřad veřejné správy by měl do své práce začlenit priority vlády při prosazování rovnosti žen a mužů, a to nejméně ve dvou základních směrech: dovnitř vlastního úřadu, tedy směrem k zaměstnancům a zaměstnankyním, ale i vzhledem k obyvatelstvu, které v daném územně správném celku žije. 

 

  • Ivana Hanáková Kosourová, oddělení řízení lidských zdrojů
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Petr Čermák
Vytvořeno / změněno: 4.12.2018 / 4.12.2018

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze