Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Političtí představitelé ERDV se tentokrát sešli v Jihlavě

Političtí představitelé ERDV se tentokrát sešli v Jihlavě
Další jednání Presidia Evropského regionu Dunaj-Vltava se uskutečnilo 19. 11. 2018 v Jihlavě. Hlavními body jednání bylo schválení střednědobého tematického zaměření ERDV. Politici jednomyslně odsouhlasili téma „Evropský region Dunaj-Vltava – prostor pro Společnost 4.0“, v rámci kterého budou řešena podtémata Průmysl 4.0, cestovní ruch a zdravotnictví. „Velmi mě těší, že byla napříč regiony nalezena shoda na novém střednědobém tématu, kterým je právě Společnost 4.0. Zvolené téma reflektuje aktuální stav společnosti, kdy digitalizace a automatizace postupně prostupuje všechny společenské oblasti,“ hodnotí Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a územní plánování Kraje Vysočina, předsedající ERDV.
 

 
 

„V oblasti Průmyslu 4.0 chce ERDV realizovat aktivity směřující jak ke klastrům, firmám a start-upům, tak také k vysokým a středním školám. V oblasti zdravotnictví je hlavním tématem dostupnost zdravotní péče v příhraničních regionech a nové technologie ve zdravotnictví a v oblasti cestovního ruchu stojí v popředí taktéž nové technologie, ale také např. propagace společného kulturního dědictví,“ doplňuje Pavel Pacal. Konkrétní obsahy a aktivity jednotlivých podtémat pro rok 2019 budou schvalovány na příštím jednání, které se uskuteční 9. 1. 2019 opět na Vysočině.


Dalším důležitým bodem jednání bylo schválení a následný podpis Deklarace o spolupráci mezi Evropským regionem Dunaj-Vltava a Pracovním společenstvím podunajských zemí (ARGE Dounaländer), kterému v letech 2018-2019 předsedá Dolní Rakousko. Deklaraci za Evropský region stvrdil podpisem předsedající Pavel Pacal.


V rámci jednání byl dále schválen plán předsednictví jednotlivých regionů na roky 2019 až 2022 a rozpočet na rok 2019. Následně byli politici seznámeni s průběhem aktivit realizovaných v rámci letošního vysočinského předsednictví a s analýzou Evropských seskupení územní spolupráce v EU.


erdv

erdv

  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 23.11.2018 / 23.11.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze