Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Tiskoviny Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zákon o prevenci závažných havárií

Základním právním předpisem upravujícím oblast prevence závažných havárií je zákon č. 224/2015 Sb. ze dne 12. srpna 2015, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).
 

 
 

Zákon a související právní předpisy

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona    č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) a související právní předpisy jsou v aktuálním stavu umístěny na stránkách MŽP pod odkazem http://www.mzp.cz/cz/pravni_ramec_havarii

Nahlížení do dokumentace

Do bezpečnostní dokumentace lze nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie v úřední dny (Po a St od 8,00 – 16,00 hod.) nebo po předběžné domluvě na krajském úřadě, pracoviště odboru životního prostředí a zemědělství, Seifertova 24, 587 33 Jihlava, Ivo Dobrianskij, odbor životního prostředí a zemědělství, telefon: 564 602 526, e-mail: dobrianskij.i@kr-vysocina.cz

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Milan Křížek
Vytvořeno / změněno: 14.11.2018 / 14.11.2018
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Tiskoviny kraje > Publikace Edice Vysočiny

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze