Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Počin roku

Mobilní verze webu

Konference „Dobrovolníci rozvíjejí Vysočinu“

Konference „Dobrovolníci rozvíjí Vysočinu“
Ve čtvrtek 25. října se kongresový sál sídla Kraje Vysočina v Jihlavě zaplnil dobrem, a to účastníky jednodenní konference na téma „Dobrovolníci rozvíjejí Vysočinu“. Ta se konala v rámci projektu „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“, který je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu. Konferenci zahájil a všechny přítomné přivítal náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Franěk. Jak zmínil v úvodním slovu, smyslem konference bylo představit odborné i laické veřejnosti dobrovolnickou činnost z různých úhlů pohledu, podpořit a rozšířit řady dobrovolníků na území Kraje Vysočina.
 

 
 

Samotný projekt a klíčovou aktivitu „Podpora dobrovolnické služby“ představil Jiří Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Zástupkyně Ministerstva vnitra ČR Nataša Diatková prezentovala návrh „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice“ s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center se zaměřením na systémovou podporu a rozvoj dobrovolnických aktivit. Zdůraznila také, že úroveň dobrovolnické činnosti v Kraji Vysočina je na velice dobré úrovni.

Zakladatel HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú., Jiří Tošner ve svém příspěvku zhodnotil vývoj dobrovolnictví v ČR, hovořil o dobrovolnictví jako průřezovém tématu činnosti neziskových organizací, co je třeba k jeho dalšímu posílení a rozvoji.

O tom, že dobrovolnictví ve státní správě funguje, nás přesvědčila Hana Rabenhauptová, referentka pro samosprávu a komunitní plánování MěÚ Prachatice. Uvedla mnoho inspirativních příkladů zapojení úředníků do dobrovolnické činnosti, ať už se jednalo o pomoc hendikepovaným občanům, opuštěným a starým spoluobčanům nebo šlo o vzájemné mezigenerační propojení „mladí“ versus „staří“ atd.

S desetiletou zkušeností s vedením Dobrovolnického centra v Prachaticích vystoupil ředitel, Zdeněk Krejsa. Ten chápe dobrovolnictví jako jednu z forem vzdělávání, a to napříč generacemi, předal zkušenosti s vydáváním novin Senior Point Press a zmínil se o spolupráci se zahraničními dobrovolníky.

Mezi dalšími prezentujícími byli Eva Švecová z Dobrovolnického centra Sdílení, o. p. s., Telč, Jakub Dostál zastupující Vysokou školu polytechnickkou Jihlava a Vlaďka Brávková za FOKUS Vysočina.

V odpoledním programu se představila Olga Štrejbarová z Jihlavy, zakladatelka a organizátorka projektu „Ježíškova vnoučata“. Její vystoupení bylo velice emotivní, doplněné desítkami fotografií z různých akcí. Je známa tím, že se jí podařilo založit Facebookovou skupinu a za velmi krátkou dobu nasbírala několik stovek členů, kteří se rozhodli přidat k tomuto projektu. Ten pomáhá plnit sny opuštěným seniorům, kteří třeba už roky nedostali žádný dárek.

Rčení, že pes je přítelem člověka, se ukázalo pravdivé v přímé podobě pejska Salyho, který přišel pozdravit účastníky konference. Hana Sošková, pracovnice Krajského úřadu Kraje Vysočina nominovaná na cenu Dobroch 2017, přiblížila metodu canisterapie, která spočívá v kontaktu člověka a psa se zaměřením na zlepšení kvality života klienta a na rozvoj jeho sociálních i motorických dovedností. Saly byla krásnou tečkou za letošní konferencí a její účastníci i široká veřejnost se již teď mohou těšit na další setkání, které je plánováno na podzim příštího roku.


Konference se konala v rámci projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“, reg.č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_007/0007828“, financováno z OPZ a ze státního rozpočtu.

soc fond

  • Irena Hambálková, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 31.10.2018 / 31.10.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Počin roku

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze