Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Ohlédnutí za Týdnem pěstounství

Ohlédnutí za Týdnem pěstounství
První říjnový týden se na různých místech Kraje Vysočina uskutečnil první ročník Týdne pěstounství. Do akce, která se uskutečnila s podporou MPSV a Kraje Vysočina, se zapojilo 12 sociálních odborů při městských úřadech obcí s rozšířenou působností, 6 nestátních neziskových organizací doprovázejících pěstouny, Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina a organizace zajišťující odborné přípravy náhradních rodičů Pride.cz. Od pondělí 1. října do středy 5. října probíhaly ve výše zmiňovaných subjektech dny otevřených dveří, besedy s pěstouny nebo zážitkové aktivity pro děti.
 

 
 

Ve čtvrtek 4. 10. 2018 se mohli návštěvníci jihlavského Cityparku  na akci „Táhneme za jeden provaz“ seznámit s průběhem celého procesu, od podání žádosti o zprostředkování náhradní rodinné péče přes pohovor s psychologem a odbornou přípravu žadatelů až po přijetí dítěte do rodiny. Přítomní zástupci organizací informovali zájemce o formách státní podpory a službách, které pěstounům nabízejí. Zároveň veřejnost mohla zhlédnout výstavu Nadace J & T s názvem „Já pěstoun“ nebo dokumentární cyklus „Rodiče napořád“.


Slavnostní zakončení Týdne pěstounství proběhlo v pátek 5. 10. 2018 v Rodinném parku Robinson v Jihlavě. Setkání se zúčastnilo 70 pěstounských rodin se 178 dětmi. Poděkovat pěstounům, kteří se rozhodli přijmout a vychovávat děti jiných rodičů, přišel 1. náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí a nestátních neziskových organizací Pavel Franěk. Ve svém projevu ocenil práci pěstounů a jejich nasazení, s jakým pomáhají ohroženým dětem. Děti si užívaly odpoledne na desítkách atrakcí a jejich náhradní rodiče tak měli chvilku času popovídat si s kolegy pěstouny či zástupci krajského úřadu a psychologem, kteří jim byli po celou dobu k dispozici.


Děkujeme všem návštěvníkům a subjektům, které se na přípravě a realizaci akcí podílely.


Týden pěstounství byl realizován v rámci projektu "Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0005680", financováno  z OPZ a ze státního rozpočtu.


Foto: zleva náměstek hejtmana Pavel Franěk a moderátor Milan Řezníček

pěstouni

pěstouni

opz

  • Miluše Průšová, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 23.10.2018 / 23.10.2018

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies