Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Rozvojový program Podpora odborného vzdělávání vyhlášený pro školní rok 2018/2019

 

 
 

MŠMT vyhlásilo pro školní rok 2018/2019 rozvojový program Podpora odborného vzdělávání, č.j.: MSMT-19366/2018-1 (dále jen rozvojový program).


Krajský úřad Kraje Vysočina zveřejňuje podporované obory vzdělání v Kraji Vysočina, formulář pro předložení žádosti o podporu z rozvojového programu (včetně vzoru vyplnění) a formulář čestného prohlášení. Vyplněnou žádost (ve formátu excel) a čestné prohlášení zašle střední škola nejpozději do 8. 10. 2018 elektronicky na e-mailovou adresu: kafkova.j@kr-vysocina.cz a současně v tištěném formátu na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu, paní Kafková Jitka, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. V případě zasílání datovou schránkou je nezbytné zasílat dokumenty podepsané a v needitovatelném formátu (naskenované).


V žádosti budou uvedeny počty žáků a tříd podporovaných oborů dle školní matriky k 30. 9. 2018. V žádosti střední školy přesně rozkryjí složení těch víceoborových tříd, ve kterých se vyučují podporované obory. Dále budou uvedeny i všechny jednooborové třídy týkající se podporovaných oborů. Podpora se bude vztahovat na vybrané obory, u nichž počet žáků v ročníku je nižší než 17. Součástí žádosti bude i čestné prohlášení ředitele školy, ve kterém uvede seznam spolupracujících podniků v rámci realizace praktického vyučování. Školy zřizované krajem a obcemi v žádosti uvedenou i případný požadavek na stanovení limitu přepočteného počtu pedagogických pracovníků v souvislosti se zajištěním vzdělávání v jednooborových a víceoborových třídách v rámci vybraných oborů vzdělání.


Soukromé školy doloží žádost závazným prohlášením, že v příslušném školním roce a v podporovaných oborech nepožadují školné.


Na základě předložených žádostí a zpracovaných údajů pak krajský úřad navrhne MŠMT konkrétní výši podpory vybraným středním školám.


Bližší informace: Kafková Jitka, tel. 564602936

Vyhlášení rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání pro školní rok 2018/2019 – http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/rozvojovy-program-podpora-odborneho-vzdelavani

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Zuzana Pavelcová
Vytvořeno / změněno: 24.9.2018 / 24.9.2018
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze